creuzwald

Kaukolämpö

Creutzwald

Aurinkolämpöjärjestelmän koko on yli 5 600 m2 ja se tuottaa vuodessa yli 2 600 MWh puhdasta energiaa. Kyseessä on Savosolarin neljäs projekti Ranskan markkinoilla. Savosolar on toimittanut suurimman osan aurinkolämpövoimalasta, mukaan lukien keräinkentän, putkiston, lämmönvaihdinaseman suunnittelun ja toteutuksen sekä automaation. LFDE:n tytäryhtiö omistaa ja käyttää aurinkolämpöjärjestelmää ja myy lämpöä Creutzwaldin kunnalliselle energialaitokselle ENES Creutzwaldille, joka omistaa kaukolämpöverkon.

La Française de l’Énergie (LFDE) on Euronext-listattu pörssiyhtiö, joka on markkinajohtaja vähäisen hiilijalanjäljen energiantuotannossa. LFDE tuottaa kaasua, vihreää sähköä ja lämpöä Pohjois- ja Itä-Ranskassa ja Benelux-maissa. LFDE on vuodesta 2019 alkaen kehittänyt toiminta-alueellaan aurinkosähkö- ja aurinkolämpöprojekteja vähentääkseen kuluttajakäyttäjien hiilijalanjälkeä. Tämän ensimmäisen aurinkolämpöprojektin kautta LFDE vahvistaa sitoutumistaan ympäristönsuojeluun kehittämällä uusiutuvan energian projekteja, priorisoimalla ympäristöhyötyjä ja pienentämällä energiakustannuksia.

Keräinala

5 621 m2, apertuuri

Keräinmalli

Savo 15 SG-M

Keräinten määrä

379

Teho

4,3 MW

Asennusvuosi

2020