Aurinkolämpölaitoksia avaimet käteen -periaatteellla

Ydintoimintaamme on suunnitella ja toimittaa kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmiin sekä teollisuuden prosessilämpöjärjestelmiin tarkoitettuja laajamittaisia aurinkolämpölaitoksia.

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluu paljon muutakin kuin pelkät aurinkokeräimet. Savosolarin aurinkokeräimet ovat markkinoiden tehokkaimmat, ja me myös tiedämme, miten niiden ympärille saa rakennettua mahdollisimman tehokkaan kokonaisuuden. Tarjoamme kunkin asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä kokonaisratkaisuja, jotka tuottavat lämpöä matalimmalla mahdollisella hinnalla. Avaimet käteen -toimituksemme kattavat koko aurinkolämpöjärjestelmän, joka on heti valmis tuottamaan lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon, teolliseen prosessiin ja lämmitysjärjestelmään.

Aurinkolämpöjärjestelmiin liittyvän suunnitteluosaamisemme keskeiset hyödyt:

 • Vuotuisen aurinkolämpötuotannon maksimointi
 • Aurinkoenergian osuuden maksimointi järjestelmässä 
 • Lämpötilojen optimointi lämmönkulutusjärjestelmässä
 • Lämpöhäviöiden ja CO2-päästöjen minimointi

 

Yhteistyössä valikoitujen paikallisten kumppaneiden kanssa varmistamme, että järjestelmä vastaa jokaisen asiakkaan tarpeisiin koko käyttöiän ajan.

Esimerkki voimalan avaimet käteen -toimituksen sisällöstä:

 • Suunnittelu
 • Maanmuokkaus
 • Putkitus
 • Keräimet ja perustukset
 • Lämmönsiirrinasemat
 • Jäähdytysyksiköt
 • Pitkä- ja lyhytaikaiset lämpövarastot
 • Ohjausjärjestelmä
 • Huoltosopimus