mainphoto_sollested-4-1280x1197

Kaukolämpö

Lolland Forsyning

Lolland Forsyningin kaukolämpöyhtiö Søllestedissä on ensimmäinen, jossa Savosolarin tuplalasisia keräimiä käytettiin suuressa mittakaavassa. Tuplalasinen ratkaisu vähentää lämpöhäviötä keräimeen etupuolen kautta, parantaen hyötysuhdetta erityisesti korkeilla lämpötilatasoilla ja vuoden pimeämpänä ajanjaksona. Søllestedin kaukolämpöyhtiö tuottaa energiansa noin 500 verkkoon kytketylle kiinteistölle aurinkolämmön ohella 5 MW kiinteän polttoaineen biokattilalla, jonka pääasiallisena polttoaineena toimii olki. Tarvittaessa lämpöä tuotetaan myös öljykattilan turvin.

Søllestedin keräinkenttä on niin sanottu hybridikenttä, jossa on sekä Savosolarin yksi- että tuplalasisia keräimiä. Yksilasiset keräimet on sijoitettu keräinrivien viileämpiin päihin ja kaksilasiset ovat rivien kuumassa päässä, josta lämpöhäviöt olisivat yksilasista keräintä käytettäessä huomattavasti suuremmat.

Søllestedin keräinkentän poikki kulkee maanalainen viemäriputki, jonka huoltotoimenpiteitä varten viemärille tuli taata esteetön pääsy myös keräinjärjestelmän asennuksen valmistuttua. Savosolarin toimittamassa ratkaisussa optimoitiin lämmön saanti käytettävissä olevalta maa-alalta samalla taaten pääsy tekemään viemäröintiin liittyviä huoltotöitä.

Keräinten pinta-ala

4,700 m²

Keräimen tyyppi

Savo 15 SG & Savo 15 DG

Keräinten määrä

317

Sijainti

Løgumkloster, Tanska

Asennusvuosi

2016

Energialähteet

Aurinkolämpö, olki, öljy