Savosolar_Jelling_Aerial1-1280x773

Kaukolämpö

Jelling Varmeværk

Jelling Varmeværk on tanskalainen energiayhtiö Jellingin kylästä, missä aikanaan asui Tanskaa hallinnut viikinkipäällikkö Harald Sinihammas. Unescon maailmanperintökohteeksi julistetun alueen historialliset seikat asettivat aurinkolämpöjärjestelmälle tiukkoja ehtoja myös ulkonäöllisesti – esimerkiksi aurinkolämpöjärjestelmää varten tarvittava varaajakapasiteetti oli toteutettava yhden suuren varaajan sijasta kahdella pienemmällä varaajalla. Asiakkaalta saadun palautteen perusteella kyläläiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä myös Savosolarin toimittaman keräinkentän ulkonäköön, jonka on sanottu olevan huomattavasti kilpailevilla tuotteilla toteutettuja kenttiä paremman näköinen.

20 125 m² keräinkentän lisäksi, Jelling Varmeværk tuottaa energiansa 1 MW hakekattilalla, 1,5 MW absorptiolämpöpumpulla, 3 kaasupolttimella, joiden yhteenlaskettu teho on 15 MW ja Wärtsilän kaasuturbiinilla, joka tuottaa 8 MW lämpötehon ja 6 MW edestä sähköä. Aurinkolämpöjärjestelmä otettiin käyttöön kesällä 2016 ja ensimmäisen toimintaviikkonsa aikana kenttä rikkoi aiemman Tanskan yhden vuorokauden tuottoennätyksen, tuottaen päivän aikana 4,97 kWh/m² edestä energiaa.

Keräinkenttä on toteutettu kaksisuuntaisilla lämmönsiirtonesteenkeruukomponenteilla, joiden avulla kaksi keräinriviä saadaan kytkettyä samaan putkilinjaan ilman erillisiä liitoskomponentteja. Ratkaisu vähentää komponenttien tarvetta ja lämpöhäviöitä. Vuosittaisen keräintuoton on laskettu olevan lähes 11 200 MWh, mikä kattaa yli 25% kylän lämmöntarpeesta.

Vuonna 2018 Jelling Varmeværk tilasi Savosolarilta 4836 m² laajennuksen hyvin tuottaneeseen keräinjärjestelmäänsä. Laajennus toimitettiin vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla ja otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti.

Keräinala

15 289 m² + 4 836 m², yhteensä: 20 125 m²

Keräinmalli

Savo 15 SG

Aurinkolämpöjärjestelmän nimellisteho

14,1 MW

Sijainti

Jelling, Tanska

Asennusvuosi

2016, laajennus 2019

Energianlähteet

Aurinkolämpö, puuhake, absorptiolämpöpumppu, maakaasu