Consti Talotekniikka Hämeenlinna

Käyttöveden ja tilojen lämmitys

Consti Talotekniikka

Aurinkolämmitys soveltuu erinomaisesti uimahallien lämmitykseen. Tyypillisesti uimahallien lämmöntarve on suurta, mutta lämpötilatasot ovat suhteellisen matalia. Juuri tällaisissa kohteissa aurinkokeräimet toimivat korkeimmalla mahdollisella hyötysuhteellaan.

Uimahallien käyttöprofiilissa on kuitenkin usein yksi aurinkolämmön hyödyntämistä vaikeuttava seikka – uimahallit usein suljetaan muutamiksi viikoiksi kesällä – eli ajankohtana, jolloin aurinkolämmön tuotanto olisi kaikkein korkeimmillaan.

Hämeenlinnan uimahallin tapauksessa tämä haaste ratkaistiin kaksisuuntaisella kaukolämpökytkennällä. Kesäkaudella aurinkokeräinten tuoton ylittäessä kiinteistön oman kulutuksen, lämpöenergia ajetaan Hämeenlinnan kaupungin kaukolämpöverkkoon. Uimahalli siis toimii tilanteesta riippuen joko kaukolämmön tuottajana tai kuluttajana.

Keräinala

178 m²

Keräinmalli

Savo 15 SG

Aurinkolämpöjärjestelmän nimellisteho

124 kW

Sijainti

Hämeenlinna, Suomi

Asennusvuosi

2017

Energianlähteet

Aurinkolämpö, kaukolämpö