Bra för miljön och din plånbok

Den vanligaste tillämpningen av solvärmesystem är uppvärmning av tappvärmevatten. 60-200 m2 solfångaryta till ett lägenhetshus kan täcka upp tll 50% av den årliga energin som går åt till att värma vatten till badrum och kök. Savosolars stora solfångare är speciellt designade för byggnader med hög värmekonsumtion och som har begränsade ytor tillgängliga, såson hotell, skolor, lägenhetshus, servicehus och simhallar.

Solvärme kan även användas till uppvärmning av byggnaden. Detta erbjuder ytterligare besparingar, och minskat koldioxidavtryck, då det minskar användandet av av alternativa bränslebaserade energikällor. Ni kan då se fram emot årtionden av bränslefri och avgasfri energiproduktion. Under denna tid kommer er energikostnad att vara både låg och stabil då solens strålar är gratis.

Tack vare Savosolars solfångares höga effektivitet, erbjuder de den högsta besparingen av både pengar och CO2-utsläpp under anläggningens levnadstid – typiskt 25+ år.


Kyyhkylä, finkst rehabilitationscentrum