Referenser

Ändrar spelet, fält för fält

Vi har sålt och levererat våra produkter till 17 länder på fyra kontinenter. Här är några referenser med kunder som har valt våra effektiva solfångare för att nå sina miljömål på ett ekonomiskt sätt. Läs mer om vårt solfångarfält i Jelling som slog det danska rekordet i dagsproduktion, eller hur vi optimerade energikostnaderna i Søllested och Jyderup med hybridfält.

Fjärrvärme Tappvärmevatten och uppvärmning i storskala Solar cooling Industriell processvärme

Click the markers to read more about the references