Effektiv och lönsam processvärme till industrin

Det finns ett flertal industrier som använder processvärme och som kan dra fördel av solvärme till den industriella processvärmen. Bland dem kan växthus, gruvindustrin, mejerier, bryggerier och andra livsmedelsindustrier nämnas. Vi levererar ständigt till nya tillämpningar.

Den höga effektiviteten från Savosolar solfångare gör dem speciellt attraktiva till att användas i stora och medelstora anläggningar med processvärme.

Savosolar erbjuder design och leverans av kompletta solvärmesystem till produktionsanläggningar med industriell processvärme. Tillsammans med våra lokala partners kan vi designa och leverera hela solvärmesystemet till ert växthus, gruva,eller bryggeri.


Flecks Brauhaus, österrikiskt bryggeri