Effektiv och lönsam fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärme är en väldigt lämplig tillämpning för solvärme, speciellt i nätverk med låga temperaturer. Fjärrvärmeverk med solvärme ökar den totala effektiviteten i bostads- och industriella områden, och våra solfångares högre energiproduktion betyder att de är ideala för tillämpningar i stor skala.

Savosolar erbjuder design och leverans av kompletta solvärmesystem till fjärrvärmeverk. Tillsammans med våra lokala partners kan vi designa och leverera hela solvärmesystemet till fjärrvärmeverk, eller ett kooperativs, eller byalags, mindre närvärmeverk.


Jelling, Danskt fjärrvärmeverk