Vi gör saker annorlunda

1. Absorbatorprofiler

Savosolars solfångare använder sig av samma slags profiler som används till värmeväxlare i bilindustrin. I vanliga absorbatorer färdas värmen en lång sträcka innan den når den värmebärande vätskan. Värmeövergången sker över en tunn svetsad söm som skapar en ojämn värmefördelning och högre värmeförluster. I våra absorbatorer minimeras värmeförlusterna då det genomsnittliga avståndet från den beskiktade ytan till den värmebärande vätskan reducerats betydligt. 2011 vann Savosolar Intersolar Award för denna innovativa absorbatorutveckling.

2. Patenterad beskiktning

Savosolars beskiktningsprocess är en egenutvecklad och patenterad beskiktning. Den äger rum i en vakuumkammare och täcker absorbatorn med tre keramiska nano-skikt med överlägsna termomekaniska och optiska egenskaper.

Vår beskiktningsprocess betyder att vi är det enda företag i världen som kan tillverka och beskikta stora absorbatorer med en högselektiv beskiktning i ett enda stycke. Kombinationen av tre lager säkerställer att beskiktningen förblir stabil vid höga temperaturer och fortfarande bibehåller den överlägsna effektiviteten över vida instrålningsvinklar.

3. Integrerade kopplingsslangar

Savosolars solfångare har integrerade kopplingsslangar som skyddas inuti den isolerade solfångaren samtidigt som de erbjuder kopplingspunkterna full rörelsefrihet med hänsyn till termiska rörelser. Detta leder till att så lite värme som möjligt förloras i kopplingarna och att solfångarna kan monteras med så lite som 40 mm avstånd. Då kopplingsslangarna är en integrerad del av solfångarna och inte kan avmonteras, inkluderar våra effektivitetsvärden värmeförluster från kopplingarna.