Optimalt användande av tillgänglig yta

Våra solfångare kan antingen installeras på öppna fält, eller på plana eller sluttande tak.

  1. Montagesystemet vi använder reducerar antalet fundament. Detta sparar kostnader och ger rikligt med plats till underhållsarbete eller gräsklippning. Detta system tillåter även att avståndet mellan solfångare reduceras till 40 mm, och bidrar till att fler solfångare kan installeras på den tillgängliga ytan.
  2. De integrerade kopplingsslangar minimerar värmeförlusterna från kopplingarna och förhindrar skuggning av bakomvarande solfångare. Denna lösning säkerställer att solfångarna och solfångarfältet producerar och levererar så mycket energi som möjligt.
  3. För större solfångarfält kan den varma vätskan från två solfångarrader kopplas till samma rör tack vare vår dubbelkoppling. Den reducerar värmeförlusterna från rören då en mindre mängd rör används. Den sparar även kostnader för rör och grävarbeten, och låter solfångarna monteras närmare varandra. Detta ökar ytterligare den mängd energi som kan produceras från den tillgängliga ytan och optimerar den totala lösningen.

Company brochure