Ledande effektivitet - testad och dokumenterad

Vi producerar världens mest effektiva plana solfångare till solvärmetillämpningar i storskala, såsom fjärrvärme eller industriell processvärme. Våra solfångare är 10-20% mer effektiva än de flesta högkvalitativa solfångare på marknaden. Denna effektivitet producerar antingen mer energi från samma mängd installerade solfångare – eller möjliggör att den önskane energimängden produceras från färre solfångare och därmed kräver mindre mark- eller takyta. Vår ledande effektivitet har prövats och bekräftats av flera oberoende internationella institut.

10-20% högre effektivitet än de flesta högkvalitativa solfångare på marknaden.

Savosolars solfångare presterar bättre än någon annan känd solfångare vid icke vinkelrät solinstrålning. När solen skiner med +/- 50 graders avvikelse från vinkelrät med solfångarens yta, bibehåller våra solfångare fortfarande up till 98% av sin effektivitet och energiproduktion. Detta låter våra kunder dra fördel av solvärmen från tidig morgon till sen kväll, även under tidig vår och sena höstdagar.

Savosolars solfångare har interna kopplingsslangar som minimerar värmeförlusterna från kopplingarna. Då kopplingsslangarna är en integrerad del av solfångarna, har solfångarnas effektivitet testats med dessa. Detta betyder att våra solfångares effektivitetmätningar inkluderar värmeförluster från kopplingarna.

I våra prisbelönta solfångare är flödet alltid laminärt. Därför bibehåller solfångarna sin uppmätta effektivitet även vid låga flöden i korta solfångarrader eller under molniga dagar – därmed säkerställs att effektiviteten bibehålls de dagar den är viktigast.

Hög effektivitet även under dagar med mindre solsken

Våra solfångare är tillgängliga med enkel- eller dubbelglas. Dubbelglaset ökar märkbart isoleringen på solfångarnas framsida, där mest värme förloras. Denna lösning ökar antalet produktionstimmar under årets mörkare dagar och garanterar varaktigheten av solfångarens effektivitet under dess levnadstid.

Savosolars solfångare har en självbärande ramkonstruktion vilken har testats att motstå högre laster än någon annan känd solfångare. Detta betyder att den tål våldsamma vindlaster som uppstår vid kustområden eller på höga tak.

Solfångarna är försedda med ett säkerhetsglas, med låg järnhalt, som har anti-reflexbehandlats genom etsning. Etsning förändrar glasytans struktur och garanterar därmed att den anti-reflektiva effekten inte avtar över åren pga. väderlek.

Våra solfångare har Solar Keymark-certifierats efter att ha testats av SPF in Schweiz, och är den enda kända solfångaren som mottagit PED modul A2-certifiering enligt EU’s bestämmelser om tryckbehållare.

Savo 15 DG solfångare

Teknisk data
Produktnummer SF500-15DG
Externa mått 6158 x 2591 x 157 mm
Aperturyta 14.83 m2
Effektivitet (Solar Keymark)

Teknisk data

η0 = 0.853
a1 = 2.71
a2 = 0.0046
IAMk50 = 0.97

Savo 15 SG solfångare

Teknisk data
Produktnummer SF500-15
Externa mått 6158 x 2591 x 157 mm
Aperturyta 14.83 m2
Effektivitet (Solar Keymark)

Teknisk data

η0 = 0.874
a1 = 3.16
a2 = 0.0098
IAMk50 = 0.98

Savo 12 SG solfångare

Teknisk data
Produktnummer SF500-12SG
Externa mått 5968 x 2181 x 157 mm
Aperturyta 12.07 m2
Effektivitet (Solar Keymark)

Teknisk data

η0 = 0.874
a1 = 3.16
a2 = 0.0098
IAMk50 = 0.98