Detaljerna som gör skillnad

Den huvudsakliga skillnaden mellan standardsolfångare och våra högeffektiva solfångare ligger i den revolutionära absorbatorteknologin och erfarenhet av beskiktning. Detta har resulterat i världen mest effektiva plana solfångare till solvärmesystem i storskala, som tillhandahåller låga och förutsägbara kostnader över hela deras levnadstid på 25+ år. Med Savosolar skördar du mer energi från den tillgängliga ytan.

Tänk stort – och var noggrann med detaljerna

Savosolars solfångare är utvecklade med omsorg till såväl detaljer och hållbarhet, som visuellt utseende. Våra solfångarfält har delade fundament som minimerar materialåtgång och underhåll, samt integrerade kopplingsslangar för att minimera värmeförluster in kopplingarna.

Vår produktportfölj består av solfångarfält till fjärrvärme eller industriell processvärme, som kan monteras på öppna fält eller tak, och kompletta nyckelfärdiga solvärmesystem som inkluderar design och leverans.

Company brochure

6 anledningar att välja Savosolar:

  1. Låga och stabila energikostnader, med möjlighet att förutse framtida energikostnader flera år in i framtiden.
  2. Sparar yta och kostnader med världens mest effektiva solfångare som reducerar arealbehovet, eller producerar så mycket energi som möjligt från den tillgängliga ytan.
  3. Solfångare med dubbelglas som ökar antalet produktionstimmar under årets tidiga och sena månader, då termisk energi är som mest värdefull.
  4. Minimerar värmeförluster från kopplingarna med integrerade kopplingsslangar.
  5. Etsat anti-reflektivt solfångarglas som inte försämras över tid.
  6. Praktisk taget inga service- eller underhållskostnader.

Läs mer om vår teknologi