Skräddarsydda lösningar med lokala partner

Ett solvärmesystem är mer än bara solfångare. Vi har världens mest effektiva solfångare och vet även hur man bygger ett komplett system omkring dem för att säkerställa att deras energiproduktion används på mest effektiva sätt. Vi erbjuder skräddarsydda nyckelfärdiga lösningar för att förse er med ert värmebehov till lägsta möjliga kostnad.

Våra nyckelfärdiga lösningar är fullständiga solvärmesystem, redo att förse ert fjärrvärmenätverk eller industriella process, med termisk energi.

Vi arbetar tillsammans med lokala partners och säkerställer att systemet uppfyller era förväntningar under hela dess livstid.

Company brochure