Ordinarie bolagsstämma 2020

Savosolar Abp:s ordinarie bolagsstämma 2020 hålss måndagen den 27 april 2020 kl 16:00 (EET) i Technopolis, seminarierum ”Mill” på adressen Hiilikatu 3, 00180 Helsingfors, Finland (Byggnad: Ruoholahti 1).

På grund av coronavirus (COVID-19) kommer det inte att finnas någon kaffeservice på årsstämman och inget delat material.

Protokoll från årsstämman 27.4.2020

VDs översikt (på engelska)

Inbjudan till ordinarie bolagsstämma 2020 (på engelska)

Anmälan om deltagande för aktieägare med aktier registrerade hos Euroclear Sweden som avser att delta i och rösta vid bolagsstämman.

Notice of Attendance for shareholders with shares registered in Euroclear Sweden who intend to participate and vote at the AGM.

 

 

Notice of attendance