Aktieemission oktober 2021

Emissionsbroschyr

Savosolar Plc Warrant Plan 1-2021 (på engelska)
Savosolar – EU-tillväxtprospekt (på engelska)
Savosolar – Sammanfattning av EU-tillväxtprospekt SV
Komplettering av EU-tillväxtprospekt 2021-10-18 (på engelska)

Teckningsoptioner TO8 (Teckningsoptionsprogram 1-2021)

  • Teckningsperioden med teckningsoptioner är 21 mars – 1 april 2022
  • Teckningsoptionerna kan handlas på Nasdaq First North fram till den 28 mars 2022
  • Teckningskursen per aktie definieras 7 mars – 17 mars 2022

Marknadsförings- och kommunikationsmaterial

Marknadsföringsbroschyr_EN

Aktiedagen Stockholm
7. september 2021
Savosolars presentation

Evenemang, tillställningar

 

Bolagsmeddelanden

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 1-11-2021 kl. 16:30 (CET)
Savosolars företrädesemission tecknades 88,5%
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 18-10-2021 kl. 13:15 (CEST)
Savosolar har publicerat ett tilläggsprospekt
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 15-10-2021 kl. 8:30 (CEST)
Savosolar Abp:s Q3 Kvartalsrapport för januari – september 2021
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 4-10-2021 kl. 12:15 (CEST)
Savosolar publishes EU growth prospectus in connection to its EUR 6.1 million rights issue
Läs bolagsmeddelandet >>

 

Tidsschema

Viktiga datum med anknytning till emissionen

Finland och Sverige

5.10.2021 Första dagen för handel exklusive teckningsrätter
6.10.2021 Avstämningsdagen för emissionen
11.-19.10.2021 Handelsperioden för teckningsrätter
11.-25.10.2021 Teckningsperioden för emissionen i Sverige
11.-27.10.2021 Teckningsperioden för emissionen i Finland
11.10.2021 Handeln med temporära aktier inleds (BTA)
1.11.2021 Resultatet av emissionen offentliggörs
9.11.2021 Sista dagen för handel med temporära aktier på First North Growth Market Finland
12.11.2021 Sista dagen för handel med temporära aktier på First North Growth Market Sweden
Vecka 46, 2021 Första dagen för handel exklusive teckningsrätter på First North Growth Market Finland och First North Growth Market Sweden