Aktieemission juni 2020

Emissionsbroschyr

Emissionsbroschyr 2020 (på engelska)

 

 

Marknadsförings- och kommunikationsmaterial

Marknadsföringsbroschyr (på engelska)

 

Evenemang, tillställningar

Företagspresentation på engelska:
https://savosolar.videosync.fi/rights-issue
3. juni 2020, 18:30 finsk tid / 17:30 svensk tid

Bolagsmeddelanden

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 23-06-2020 kl. 16:00 (CEST)
Savosolars företrädesemission tecknades 263,7%
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 01-06-2020 kl. 14:15 (CEST)
Teckningsperioden för Savosolars företrädesemission börjar idag; bolaget bjuder in investerare till investerarmöten
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 25-05-2020 kl. 11:15 (CEST)
Savosolar publicerar prospekt för 4,3 miljoner euro företrädesemission
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 17-04-2020 kl. 10:00 (CEST)
Savosolars styrelse ändrar sitt förslag om bemyndigande till årsstämman som hålls den 27 april 2020
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 17-04-2020 kl. 8:45 (CEST)
Savosolar Abp:s styrelse planerar att organisera en företrädesemission på cirka 4,3 miljoner euro samt erbjuda optionsrätter med anknytning till denna
Läs bolagsmeddelandet>>

 

 

Tidsschema

Viktiga datum med anknytning till emissionen

Finland och Sverige

09-03-2020 Bokslutskommuniké publiceras
25-05-2020 Styrelsebeslut avseende emissionen
25-05-2020 Prospekt publiceras
25-05-2020 Sista dag för handel inklusive teckningsrätter
26-05-2020 Första dagen för handel exklusive teckningsrätter
27-05-2020 Avstämningsdagen för emissionen
01-06 – 11-06-2020 Handelsperioden för teckningsrätter
01-06 – 15-06-2020 Teckningsperioden för emissionen i Sverige
01-06 – 17-06-2020 Teckningsperioden för emissionen i Finland
01-06-2020 Handeln med temporära aktier inleds (BTA)
23-06-2020 Resultatet av emissionen offentliggörs
01-07-2020 Sista dagen för handel med temporära aktier på First North Finland
03-07-2020 Sista dagen för handel med temporära aktier på First North Sweden
vecka 27, 2020 Första dagen för handel med optionsrätter på First North Finland och Sweden (beräknad)