Aktieemission mars 2019

Evenemang, tillställningar

07-03-2019 Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm

13-3-2019 kl. 17:00-19:00 Osakesäästäjien yhtiöilta i Åbo
Kokouskeskus Mauno, Presidentti-sali
Tykistönkatu 6, Åbo
Länk

18-3-2019 Pörssin Avoimet ovet -ilta
Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsingfors
Savosolars presentation är i Peilisali kl. 18:00.
Länk

 

 

Bolagsmeddelanden

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 22-03-2019 kl. 19:00 (CET)
Savosolars teckningsrätter tecknats fullt ut
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 15-03-2019 kl. 16:10 (CET)
Savosolar har publicerat ett tilläggsprospekt
Läs bolagsmeddelandet>>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 14-03-2019 kl. 17:15 (CET)
Savosolar Abp har publicerat ett tilläggsprospekt
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande  22-02-2019 kl. 12:45 (CET)
Savosolar offentliggör prospekt för en 5,3 miljoner euros företrädesemission samt offentliggör ny information
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande  19-02-2019 kl. 15:20 (CET)
Savosolar Abp: Uppdaterad tidplan för emissionen
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande  31-01-2019 kl. 8:30 (CET)
Protokoll från Savosolars extra bolagsstämma
Läs bolagsmeddelandet >>

 

 

Tidsschema

Viktiga datum med anknytning till emissionen

Finland och Sverige

20-02-2019 Bokslutskommuniké publiceras
22-02-2019 Styrelsebeslut avseende emissionen
22-02-2019 Prospekt publiceras
22-02-2019 Sista dag för handel inklusive teckningsrätter
25-02-2019 Första dagen för handel exklusive teckningsrätter
26-02-2019 Avstämningsdagen för emissionen
1.3.-13.3.2019 Handelsperioden för teckningsrätter
1.3.-13.3.2019 Teckningsperioden för emissionen i Sverige
1.3.-15.3.2019 Teckningsperioden för emissionen i Finland
1.3.-19.3.2019 Handeln med temporära aktier inleds (BTA)
21 March 2019 Resultatet av emissionen offentliggörs
2 April 2019 Sista dagen för handel med temporära aktier på First North Finland
4 April 2019 Sista dagen för handel med temporära aktier på First North Sweden

Ekonomiska rapporter

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 skall publiceras 14.3.2019.