Aktieemission juni 2018

Evenemang, tillställningar

11-06-2018 Sheraton Hotel, Stockholm
Tegelbacken 6, Stockholm
Aktiesparar Småbolagsdagen
Savosolars presentation kl. 12:40-13:10

 

 

Bolagsmeddelanden

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 13-07-2018 kl. 15:00 (CEST)
Savosolars företrädemission övertecknad och bolaget beslutade att genomföra en riktad emission
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 05-07-2018 kl. 15:30 (CEST)
Savosolar har publicerat ett tilläggsprospekt
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 14-06-2018 kl. 11:00 (CEST)
Savosolar ordnar företrädesemission på cirka 3,5 miljoner euro, publicerar emissionsbroschyr och information som inte publicerats tidigare
Läs bolagsmeddelandet >>

Savosolar Abp
Bolagsmeddelande 13-06-2018 kl. 8:00 (CEST)
Beslut av Savosolars extra bolagstämma
Läs bolagsmeddelandet >>

Tidsschema

Viktiga datum med anknytning till emissionen

Finland och Sverige

15-06-2018 Första dagen för handel exkl. teckningsrätter
18-06-2018 Avstämningsdagen för emissionen
21-06 – 04-07-2018 Handelsperioden för teckningsrätter
21-06-2018 Handeln med temporära aktier inleds (BTA)
21-06 – 06-07-2018 Teckningsperioden för emissionen i Sverige
21-06 – 10-07-2018 Teckningsperioden för emissionen i Finland
13-07-2018 Resultatet av emissionen offentliggörs
23-07-2018 Sista dagen för handel med temporära aktier på First North Finland och Sweden
vecka 31, 2018 Första dagen för handel med optionsrätter på First North Finland och Sweden (beräknad)