Aktieemission 2017

Evenemang, tillställningar

12-06-2017 Sheraton Hotel, Stockholm
Tegelbacken 6, Stockholm
Aktiesparar Småbolagsdagen
Savo-Solars presentation kl. 13:20–13:50 i Hagasalen
Du kan se presentationen under tillställningen och efteråt på adressen www.smabolagsdagen.net.

19-06-2017 Sokos Hotell Presidentti, Helsingfors
Konferensrum Kaarlo, Södra Järnvägsgatan 4, Helsingfors
17:00 Savo-Solar bolagspresentation, VD Jari Varjotie
18:00 Servering
Mer information och anmälning

20/6 Tulli Business Park, Tammerfors
Restaurangen på 1 vån., Åkerlundinkatu 11 A, Tammerfors
17:00 Savo-Solar bolagspresentation, VD Jari Varjotie
17:45 Servering
18:30 Tillställningen avslutas
Anmälningar

21/6 Panimoravintola Koulu, Åbo
Bellmansalen 2 vån., Eriksgatan 18, Åbo
17:00 Savo-Solar bolagspresentation, VD Jari Varjotie
17:45 Servering
18:30 Tillställningen avslutas

26-06-2017 Scandic Anglais Hotell, Stockholm
Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm
Investeringsevenemang: Financial Stockholm och Aktiespararna (Sthlm Vasa) kl. 18:00–20:00
Savo-Solars presentation kl. 18:30–19:00, ekonomichef Nalle Stenman

Bolagsmeddelanden

Savo-Solar Oyj
Bolagsmeddelande 26-07-2017 kl. 7:30 (CEST)
Uppdaterat tidsschema i Sverige för Savo-Solar Oyj:s företrädesemission och två riktade emissioner
Läs bolagsmeddelandet >>

Savo-Solar Oyj
Bolagsmeddelande 20-07-2017 kl. 11:30 (CEST)
De nya tecknade aktierna i Savo-Solar Oyj:s företrädesemission och två riktade emissioner registreras i handelsregistret omkring 21-07-2017
Läs bolagsmeddelandet >>

Savo-Solar Oyj
Bolagsmeddelande 06-07-2017 kl. 8:55 (CEST)
Savo-Solar Oyj:s företrädesemission övertecknades och bolaget fattade beslut om förverkligandet av de riktade aktieemissionerna samt om det nya optionsprogrammet för bolagets ledning.
Läs bolagsmeddelandet >>

Savo-Solar Oyj
Pressmeddelande 08-06-2017 kl. 15:00 (CET)
Savo-Solars verkställande direktör Jari Varjotie presenterar bolagets verksamhet och framtidsutsikter för placerare och analytiker 12/6 i Stockholm, 19/6 i Helsingfors, 20/6 i Tammerfors och 21/6 i Åbo. Dessutom presenterar Savo-Solars ekonomichef Nalle Stenman bolagets verksamhet och framtidsutsikter i Stockholm 26/6.
Läs bolagsmeddelandet >>

Savo-Solar Oyj
Bolagsmeddelande 07-06-2017 kl. 15:30 (CEST)
Med hänvisning till det av Savo-Solar Oyj (”Savo-Solar” eller ”Bolaget”) den 29 maj 2017 publicerade bolagsmeddelandet har Bolagets styrelse idag beslutat ordna en företrädesemission (”Emission”) på cirka 4,3 miljoner euro samt erbjuda optionsrätter med anknytning till denna, med vilken Bolaget kan samla in högst cirka 2,1 miljoner euro (”Optionsrätter”). Ny information om Bolagets kapitaluppbyggnad och skuldsättning per den 30 april 2017 har också publicerats.
Läs pressmeddelandet >>

Savo-Solar Oyj
Bolagsmeddelande 29-05-2017 kl. 16:45 (CEST)
Savo-Solar Oyj:s (”Savo-Solar” eller ”Bolaget”) styrelse har beslutat ordna en delvis garanterad företrädesemission (”Emission”) på cirka 4,3 miljoner euro samt erbjuda optionsrätter med anknytning till denna, med vilken Bolaget kan samla in högst cirka 2,1 miljoner euro (”Optionsrätter”). Emissionen förväntas bestå av högst 70 938 664 nya aktier (”Utdelningsaktier”). Utdelningsaktierna skulle representera högst cirka 67 procent av Bolagets alla aktier efter Emissionen, om Emissionen tecknas i sin helhet. Bolaget publicerar även ny ekonomisk information för perioden 01-01–31-03-2017.
Läs bolagsmeddelandet >>

Tidsschema

Viktiga datum med anknytning till emissionen

Finland

07-06-2017 Broschyren publiceras
09-06-2017 Avstämningsdag på Euroclear Finland
14-06-2017 Teckningsperioden inleds
14-06-2017 Handeln med Temporära aktier och Teckningsrätter inleds på First North Finland
26-06-2017 Sista handelsdagen med Teckningsrätter på First North Finland
30-06-2017 Teckningsperioden i Finland upphör
04-07-2017 Resultatet av emissionen offentliggörs (bedömning)
vecka 28, 2017 Utdelningsaktierna registreras i Handelsregistret (bedömning)
vecka 29, 2017 Sista dagen för handel med Temporära på First North Finland (bedömning)
vecka 29, 2017 Utdelningsaktier som ska levereras via Euroclear Finland levereras till aktietecknarnas värdepapperskonto (bedömning)
vecka 30 2017 Optionsrätter som ska levereras via Euroclear Finland levereras till de finländska aktietecknarnas värdepapperskonto (bedömning)
vecka 30 2017 Första dagen för handel med Optionsrätter på First North Finland (bedömning)

Sverige

07-06-2017 Broschyren publiceras
09-06-2017 Avstämningsdag på Euroclear Sweden
14-06-2017 Teckningsperioden inleds
14-06-2017 Handeln med Temporära aktier och Teckningsrätter inleds på First North Sweden
26-06-2017 Sista handelsdagen med Teckningsrätter på First North Sweden
28-06-2017 Teckningsperioden i Sverige upphör
04-07-2017 Resultatet av emissionen offentliggörs (bedömning)
vecka 28, 2017 Utdelningsaktierna registreras i Handelsregistret (bedömning)
vecka 29, 2017 Sista dagen för handel med Temporära på First North Sweden (bedömning)
vecka 29, 2017 Utdelningsaktier som ska levereras via Euroclear Sweden levereras till aktietecknarnas värdepapperskonto (bedömning)
vecka 30, 2017 Optionsrätter som ska levereras via Euroclear Sweden levereras till de svenska aktietecknarnas värdepapperskonto (bedömning)
vecka 30, 2017 Första dagen för handel med Optionsrätter på First North Sweden (bedömning)