Aktie och aktieägare

Aktie

Aktier i Savosolar finns på marknadsplatsen First North Growth Market i Sverige (Nasdaq Stockholm) sedan den 2 april 2015 och på marknadsplatsen First North Growth Market i Finland (Nasdaq Helsingfors) sedan den 24 april 2015. Aktier i Savosolar är bundna till värdepapperscentralen Euroclear i Finland och Sverige. I slutet av juni 2021 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 77 440 623. En aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

First North Growth Market är en alternativ handelsplats som administreras av börserna vid Nasdaqs olika verksamhetspunkter. First North Growth Market har inte med stöd av lagen en ställning på den reglerade marknaden inom EU. De bolag som är noterade på First North Growth Market följer First North Growth Markets regler och för dem gäller inte de på lagstiftning grundade krav som rör lansering på den reglerade marknaden. De investeringsrelaterade riskerna kan vara större än de risker som hör samman med bolag på huvudmarknaden. Alla bolag som är noterade på First North Growth Market har en officiell rådgivare (Certified Adviser) som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om notering på First North Growth Market.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Börssymbol: SAVOS
ISIN-kod: FI4000425848

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Börssymbol: SAVOH
ISIN-kod: FI4000425848

De största aktieägarna

Den 30 juni 2021 hade Savosolar 14 415 aktieägare
(31.12.2020: 14 909).

De största aktieägarna 30-06-2021 (Euroclears register), totala mängden av aktieägare 14 415

Aktieägare Aktier, antal Andel av alla aktier, %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 526 678 3,26
JOKINEN, JUKKA 1 400 000 1,81
GEUST, JOHAN NIKLAS ERIK 1 347 575 1,74
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 911 225 1,18
HELLÉN, STEFAN ANDREAS 735 000 0,95
HEPOLA, JARI ANTERO 700 000 0,90
SPP SVERIGE PLUS 675 835 0,87
PYYKÖNEN, RIKU TAPANI 640 722 0,83
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI 565 634 0,73
LILJA, ANSA ANITTA 538 829 0,70
ÖVRIGA 67 399 125 87,03
ALLA TOTALT 77 440 623
100