Aktie och aktieägare

Aktie

Aktier i Savosolar finns på marknadsplatsen First North Growth Market i Sverige (Nasdaq Stockholm) sedan den 2 april 2015 och på marknadsplatsen First North Growth Market i Finland (Nasdaq Helsingfors) sedan den 24 april 2015. Aktier i Savosolar är bundna till värdepapperscentralen Euroclear i Finland och Sverige. I slutet av december 2020 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till
62 941 992. En aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

First North Growth Market är en alternativ handelsplats som administreras av börserna vid Nasdaqs olika verksamhetspunkter. First North Growth Market har inte med stöd av lagen en ställning på den reglerade marknaden inom EU. De bolag som är noterade på First North Growth Market följer First North Growth Markets regler och för dem gäller inte de på lagstiftning grundade krav som rör lansering på den reglerade marknaden. De investeringsrelaterade riskerna kan vara större än de risker som hör samman med bolag på huvudmarknaden. Alla bolag som är noterade på First North Growth Market har en officiell rådgivare (Certified Adviser) som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om notering på First North Growth Market.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Börssymbol: SAVOS
ISIN-kod: FI4000425848

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Börssymbol: SAVOH
ISIN-kod: FI4000425848

De största aktieägarna

Den 31 december 2020 hade Savosolar 14 909 aktieägare
(30.12.2019: 13 580).

De största aktieägarna 31-12-2020 (Euroclears register), totala mängden av aktieägare 14 909

Aktieägare Aktier, antal Andel av alla aktier, %
GRIMALDI, SALVATORE 3 109 821 4,94
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 364 508 3,76
GEUST, JOHAN NIKLAS ERIK 1 069 905 1,70
VON DER OSTEN-SACKEN, BERNHARD 800 000 1,27
JOKINEN, JUKKA 800 000 1,27
HELLÉN, STEFAN ANDREAS 735 000 1,17
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 711 480 1,13
SPP SVERIGE PLUS 483 171 0,77
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 461 675 0,73
CHOUHA, TONY 400 000 0,64
ÖVRIGA 52 006 432 82,63
ALLA TOTALT 62 941 992
100