Aktie och aktieägare

Aktie

Aktier i Savosolar finns på marknadsplatsen First North Growth Market i Sverige (Nasdaq Stockholm) sedan den 2 april 2015 och på marknadsplatsen First North Growth Market i Finland (Nasdaq Helsingfors) sedan den 24 april 2015. Aktier i Savosolar är bundna till värdepapperscentralen Euroclear i Finland och Sverige. I slutet av juli 2020 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 48 332 595. En aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

First North Growth Market är en alternativ handelsplats som administreras av börserna vid Nasdaqs olika verksamhetspunkter. First North Growth Market har inte med stöd av lagen en ställning på den reglerade marknaden inom EU. De bolag som är noterade på First North Growth Market följer First North Growth Markets regler och för dem gäller inte de på lagstiftning grundade krav som rör lansering på den reglerade marknaden. De investeringsrelaterade riskerna kan vara större än de risker som hör samman med bolag på huvudmarknaden. Alla bolag som är noterade på First North Growth Market har en officiell rådgivare (Certified Adviser) som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om notering på First North Growth Market.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Börssymbol: SAVOS
ISIN-kod: FI4000123096

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Börssymbol: SAVOH
ISIN-kod: FI4000123096

De största aktieägarna

Den 30 december 2019 hade Savosolar 13 580 aktieägare (28.6.2019: 11 236).

De största aktieägarna 10-07-2020 (Euroclears register), totala mängden av aktieägare 14 118

Aktieägare Aktier, antal Andel av alla aktier, %
GRIMALDI, SALVATORE 2 645 846 5,47
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 301 286 4,76
JOKINEN, JUKKA 800 000 1,66
GEUST, NIKLAS 792 235 1,64
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 699 606 1,45
ALEKSOV, OLIVER 600 120 1,24
VALJAKKA, JUHA 404 334 0,84
SELANDIA CAPITAL APS 364 850 0,75
LILJA, ANSA ANITTA 314 495 0,65
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 299 609 0,62
ÖVRIGA 39 110 214 80,92
ALLA TOTALT 48 332 595
100