Uppvärmning av tappvärmevatten och byggnader,

Zachrisbackens skola, Finland

Solvärmesystemet byggdes för att förse den stora skolan med uppvärmning av tappvärmevatten och byggnader. Under dess första år i drift, producerades ca. 80% av det totala energibehovet av förnyelsebara energikällor – jordvärmepumpar och solfångare.

Beroende på energibehovet, förser solvärmesystemet värme: 1. direkt till tappvärmevattnet & byggnaderna.
2. till värmepumparna för att förbättra deras COP-värde
3. till värmebrunnar för att lagras till ett senare tillfälle

Solfångaryta

160 m2

Solfångarmodell

Savo 10 SG

Antal solfångare

16

Plats

Helsingfors, Finland

Leverans

2014