Fjärrvärme

Ystad Energi AB, Sweden

Ystad Arena ligger i den sydsvenska staden Ystad och är Ystad IF HFs hemma-arena – ett av landets bästa handbollslag. På dess tak monterades 36 solfångare från Savosolar under våren 2017. Solvärmesystemet ägs och sköts av det kommunägda enegibolaget Ystad energi AB, och förser dess fjärrvärmenätverk med grön värme. Ystad Energi AB arbetar mot att bli fossilfria år 2020 och producerar för närvarande 160.000 MWh värme årligen, varav 97-99% baserat på biobränsle.

Så mycket som 89% av värmen till fjärrvärmenätet produceras av fyra flispannor mellan 3 och 10 MW kapacitet, och resten produceras från halm, rapsolja, och olja. Ystad Energi AB har ca. 1.850 kunder, varav 1.300 är villor.

Solfångaryta

534 m2

Solfångarmodell

Savo 15 SG

Antal solfångare

36

Plats

Ystad, Sverige

Leverans

2017

Energikällor

Solvärme, träflis, halm, rapsolja, naturgas, olja