Fjärrvärme med solvärme

Voreppe, Frankrike

Veolia är ett globalt företag med fokus på transport, avfall, vatten och energi som har byggt och nu driver ett nytt fjärrvärmenät åt staden Voreppe i Frankrike.

För denna solkraftsinstallation fanns det begränsat utrymme för solfångarna som var tvungna att installeras uppe i luften mellan två byggnader. Det var viktigt att uppnå hög värmeproduktion per kvadratmeter. Därför valde Veolia Savosolars välutformade lösning och bolagets plana solfångare, Savo 15 DG, som är den mest effektiva på marknaden.

Denna installation i Voreppe var Savosolars första nyckelfärdiga leverans av fjärrvärme i Frankrike. Det ökade intresset i fjärrvärmesektorn visar på solvärmens potential för miljövänlig värmeproduktion.

Solfångararea

163 m², solfångararea

Collector type

Savo 15 DG

Solkraftskapacitet

114 KW

Plats

Voreppe, Rhône-Alpes, Frankrike

Monteringsår

2018

Energikällor

Solvärme, träpellets, gas