Uppvärmning av tappvärmevatten och byggnader

Valkeala bärgård, Finland

Systemet används till uppvärmning av tappvärmevattnet när en många säsongsarbetande bärplockare bor på gården. Under sommaren sammanträffar de maximala solvärmeproduktionen med den maximala varmvattenförbrukningen under jordgubbsskörden.

Två solfångare har installerats på det tjärade papptaket och systemet har kopplats till det befintliga uppvärmningssystemet. Bredvis solvärmeanläggningen har solceller monterats för att förse bärgården med miljövänlig elektricitet.

Solfångaryta

30 m²

Solfångarmodell

Savo 15 SG

Antal solfångare

2

Plats

Valkeala, Finland

Leverans

2016