Fjärrvärme

Pons, Frankrike

Ett nytt föregångsprojekt inom den storskaliga solvärmemarknaden där Savosolar har varit involverade: Det första solvärmefältet med solfångare med dubbelglas på räls. Denna innovation har gjorts för att optimera den årliga solvärmeproduktionen på en begränsad tillgänglig yta. Denna nya solvärmeanläggning tillhör newHeat och kommer att leverera värme till nätverket i staden Pons, som hanteras av Dalkia.

Savosolars leverans i detta projekt består av det kompletta solfältet som en nyckelfärdig lösning, detta inbegriper utformning, leverans och installation av solfångarna och dess räls, liksom som rörledningar, fram till solstationen. Anläggningen har 112 Savo 15 DG-M solfångare, vilket kommer att minska CO2-utsläppen med 210 ton per år för stadens värmebehov.

Solfångararea:

1,661 m2, solfångararea

Solfångarmodell:

Savo 15 DG-M

Antal solfångare:

112

Effekt:

1,2 MW

Energiproduktion:

1,000 MWh/a

Installationsår:

2021