Fjärrvärme

Oulun Seudun Sähkö, Finland

Savosolar har än en gång levererat Finlands största solvärmeanläggning. Denna anläggning ligger långt norrut, i Tupos, Limingo – mindre än 20 mil från polcirkeln.

Värmebehovet i Tupos fjärrvärmesystem möts vanligtvis av träpellets. Under sommartid blir behovet dock ofta så lågt att denna rejäla pelletsbrännare inte kan användas korrekt och istället använde man då en oljebrännare. Den speciella utmaningen var att utforma ett mycket effektivt solvärmesystem som kunde ersätta oljeförbrukningen under sommaren så att fjärrvärmenätverket kunde drivas nästan helt utan fossila bränslen.

Solfångararea

356 m², solfångararea

Solfångarmodell

Savo 15 SG

Solkraftskapacitet

249 kW

Plats

Limingo, Finland

Monteringsår

2018

Energikällor

Solvärme, träpellets, olja