Uppvärmning av tappvärmevatten och byggnader

Lägenhetshus, Finland

Detta lägenhetshus ligger i Uleåborg i norra Finland, endast 150 km från den norra polcirkeln. Därmed vittnar det om det faktum att solvärme kan vara både möjligt och ekonomiskt även långt från ekvatorn om bara solfångarna är tillräckligt effektiva.

Värmen från solfångarna lagras i en ackumulatortank i det rummet med klimatanläggningen, som befinner sig på taket till femvåningshuset. När temperaturen i tanken är tillräckligt hög, pumpas vatten till teknikrummet på markplan för att användas som tappvärmevatten eller till uppvärmning av byggnaden, antingen i byggnande själv eller i andra byggnader genom stadens fjärrvärmenätverk.

Solfångaryta

60 m²

Solfångarmodell

Savo 10 SG

Antal solfångare

6

Plats

Uleåborg, Finland

Leverans

2014