Uppvärmning av tappvärmevatten och byggnader,

Onnelanpolku servicehus, Finland

Onnelanpolku servicehus byggdes 2013 och är ett så kallat nära-noll-energihus. För att uppnå denna klassificering måste byggnanden vara välisolerad och en del av energin som förbrukas måste produceras lokalt. Ett hybridvärmesystem till uppvärmning av tappvärmevatten och byggnaderna skapades med en kombination av solfångarna och fjärrvärme.

Savosolar levererade 240 m2 solfångararea vilket används till att täcka 20-30% av byggnadens totala värmebehov.

Solfångaryta

240 m²

Solfångarmodell

Savo 200

Antal solfångare

120

Plats

Lahtis, Finland

Leverans

2013