Fjärrvärme

Narbonne, Frankrike

Med denna nya solvärmeanläggning för newHeat har Savosolar ännu en ny framgångsrik referens på den franska marknaden för fjärrvärme med solvärme. Detta cirka 3 000 m2 solvärmefält (solfångararea) kommer att ersätta en tidigare gasdriven uppvärmning på 2 410 MWh med förnybar värme över Narbonnes stadsnät, som hanteras av ett dotterbolag till Dalkia.

Savosolar, på uppdrag av newHeat, byggde huvudsakligen hela solcellsanläggningen, från solfångarfältet till värmeväxlarens utlopp till den termiska ackumulatortanken, dvs. solfält, rörledningar och solcellsstation. Fler än 200 av våra Savo 15 SG-M solfångare säkerställer ett högt energiutbyte samtidigt som de kan reducera 510 ton CO2-utsläpp per år för stadens fjärrvärmesystem. Produktionen i solvärmefältet under vintern kommer till och med att möjliggöra ett ökat utbyte för den befintliga biomassapannan.

Solfångararea:

2,996 m2, solfångararea

Solfångarmodell:

Savo 15 SG-M

Antal solfångare:

202

Effekt:

2,45 MW

Energiproduktion:

2,410 MWh

Installationsår:

2021