Fjärrvärme

Lolland Forsyning, Danmark

Lolland Forsynings fjärrvärmeverk i Søllested ligger på en ö och var den första installationen där Savosolar dubbelglasade solfångare användes. Dubbelglaset reducerar värmeförlusterna på framsidan av solfångaren och har en höre effektivitet, speciellt vid högre driftstemperaturer och under årets mörkare månader. Søllesteds fjärrvärmeverk har ca. 500 kunder och använder sig även av en 5 MW halmpanna och en oljepanna för att producera värme.

Solfångarfältet i Sølletsed är ett så kallt hybridfält, med både enkelglasade och dubbelglasade solfångare. De enkelglasade solfångarna befinner sig i den kallare delen av solfångarraderna och ökar den låga temperaturen så snabbt som möjligt, medan de dubbelglasade solfångarna befinner sig i den varmare delen av solfångarraderna där det är viktigare att reducera värmeförlusterna.

I Søllested ställdes Savosolar inför en speciell utmaning då en spillvattenledning löper genom kundens mark. Eftersom ledningsägaren måste ha tillgång till ledningen ifall den måste underhållas, levererade Savosolar ett solfångarfält som både optimerade nyttjandet av den tillgängliga marken, och även försåg tillgång till ledningen.

Solfångaryta

4.700 m²

Solfångarmodell

Savo 15 SG & Savo 15 DG

Antal solfångare

317

Plats

Søllested, Denmark

Installation year

2016

Energikällor

Solvärme, halm, olja