Fjärrvärme

Løgumkloster Fjernvarme, Denmark

Løgumkloster Fjernvarme är ett fjärrvärmeverk som årligen levererar 35.000 MWh värme till över 1.500 kunder. Värmen produceras av ett hybridvärmesystem som består av en 3 MW pelletspanna, en 1.3 MW hybridvärmepump, en 3 MW absorptionsvärmepump, och ett solfångarfält med 15.300 m2. Dessutom har verket två gasmotorer med en kapacitet på 7.6 MW värme och 6 MW el och en 10 MW gaspanna som back-up.

2015 levererade Savosolar ett 9.700 m2 stort solfångarfält till Løgumkloster. En andra beställning på 5.600 m2 levererades i början av 2016. Hela solfångarfältet består av 1.030 stycken Savo 15 SG solfångare och står för ca. 20% av värmenätets årliga behov. Den största delen av värmebhovet står pelletspannan för, men Løgumkloster Fjernvarme har planer på att ändra detta i framtiden och expandera solfångarfältet och bygga ett säsongvärmelager.

 

Solfångaryta::

15.300 m2

Solfångarmodell::

Savo 15 SG

Antal solfångare::

1.030

Plats::

Løgumkloster, Denmark

Leverans:

2015-2016

Energikällor:

Solvärme, pellets, absorptions- och hybridvärmepumpar, naturgas