Uppvärmning av tappvärmevatten och byggnader,

Kyyhkylä rehabilitationscentrum, Finland

Kyyhkyläs welness- och rehabilitationscentrum erbjuder ett brett serviceutbud inom boende och medicinsk rehabilitation. Solvärmsystemet reducerar mängden energi som måste köpas från fjärrvärmenätverket. Den största mängden av den CO2-fria solenergin används till att uppvärmning av tappvärmevatten och överskottsenergi används till uppvärmning av poolen.

Fem Savo 15 SG-solfångare installerades på taket inom två timmar efter att de levererats till byggplatsen. Enligt installationsfirman hade en liknanden installation med små solfångare tagit minst två dagar.

Solfångaryta

75 m²

Solfångarmodell

Savo 15 SG

Antal solfångare

5

Plats

St. Michel, Finland

Leverans

2016