Fjärrevärme

Jelling Varmeværk, Danmark

Jelling Varmeværk är en dansk fjärrvärmeanläggning i den historiska byn Jelling, som tidigare var hem till den vikingatida kungen Harald Blåtand. Utöver det 20 125 m² stora solfångarfältet producerar Jelling Varmeværk energi med hjälp av en träflispanna med en effekt på 1 MW, en absorptionsvärmepump med en effekt på 1,5 MW och två gasdrivna kraftvärmemotorer med en total kapacitet på 8 MW värme och 6 MW el.

Det första solvärmesystemet togs i bruk sommaren 2016 och under sin första driftsvecka satte det nya solfångarfältet ett nytt dansk rekord genom att producera nästan 5 kWh/m² på en och samma dag.

Solfångarfältet i Jelling har dubbelkopplingar som gör det möjligt för två solfångarrader att ansluta till ett och samma rör och därmed minska både utgifter och värmeförluster. Den årliga solvärmeproduktionen är cirka 11 200 MWh, vilket möter mer än 25 % av stadens energibehov för uppvärmning.

År 2018 lade Jelling Varmeværk ytterligare en order från Savosolar. Det gällde en utbyggnad på 4 836 m² av det befintliga solfångarfältet. Utbyggnaden kommer att genomföras under första halvåret av 2019 och kommer att ytterligare öka andelen fjärrvärme som produceras med solenergi.

Solfångararea

15.289 m² + 4.836 m², totalt: 20.125 m²

Solfångarmodell

Savo 15 SG

Solkraftskapacitet

14,1 MW

Plats

Jelling, Denmark

Leverans

2016, utbyggnad 2019

Energikällor:

Solvärme, träflis, absorptionsvärmepump, naturgas

Vad våra kunder säger

Innovativa lösningar i historisk by

”Vi valde Savosolar som solfångarleverantör pga. deras höga effektivitet och innovativa lösningar. De hjälper oss att erbjuda en miljövänlig, stabil, och låg värmepris de kommande 20 åren. Solfångarna har integrerade kopplingsslangar vilket betyder att de stör landskapet så lite som möjligt i en historisk by som Jelling. Solfångarna följer även landskapets kurvor, vilket betyder att vi inte skulle jämna ut marken på fältet.”


Bjarne Nielsen
Verkschef, Jelling Varmeværk