Processvärme

Issoudun, Frankrike

Med en storlek på över 13 000 m² är denna anläggning det största solvärmesystemet i Frankrike och det största solvärmesystemet som levererar processvärme till industrin i Europa.  Savosolar har levererat merparten av solvärmeanläggningen, inklusive solfångarparken, civilt arbete, rörsystem och värmeväxlarstation (utformning och leverans).  

Kyotherm och dess dotterbolag Kyotherm Solar är investmentbolag som specialiserar sig på tredjepartsfinansiering av förnybara värme- och energieffektivitetsprojekt. Kyotherm Solar säljer värme från detta system till en malttorkningsanläggning som drivs av Malteries Franco-Suisses. 

Solfångararea:

13 243 m², solfångararea

Solfångarmodell:

Savo 15 SG-M

Antal solfångare:

893

Soleffektskapacitet:

10,6 MW

Monteringsår:

2021