Fjärrvärme

Grenaa Varmeværk, Danmark

Savosolar glädjer sig åt att ha undertecknat sitt hittills största leveransavtal, med Grenaa Varmeværk, under 2018. Savosolars högeffektiva solfångare av typen Savo 15 installerades intill ett befintligt solfångarfält, som togs i bruk redan 2014.

I detta nyckelprojekt fungerar Savosolar som huvudentreprenör med ansvar för att öka solfraktionen i fjärrvärmenätverket. Nätverkets operatör, Grenaa Varmeværk, producerar runt 146 000 MWh värme per år. Genom att använda solvärme har bolaget lyckats erbjuda sina kunder ett av Danmarks lägsta värmepriser.

Det nya solfältet med solfångare från Savosolar kommer att öka den totala mängden solvärme som produceras och försäkra lägsta möjliga energiproduktionskostnader även i framtiden.

Solfångararea

20.673 m²

Solfångarmodell

Savo 15 SG-M

Solkraftskapacitet

14,5 MW

Plats

Grenå, Danmark

Monteringsår

2018-2019

Energikällor

Solvärme, biomassa, värmepump