Fjärrvärme

FORS A/S, Danmark

FORS A/S är ett energiföreteg som ägs av tre danska kommuner. Deras fjärrvärmeverk i Jyderup har ungefär 900 kunder och producerar ca, 5.000 MWh solvärme om året. Resten av energiproduktionen kommer från två gaspannor med 7 MW kapacitet och två gasmotorer med 7 MW värmekapacitet och 6 MW elektrisk kapacitet.

I Jyderup är solfångarfältet ett så kallt hybridfält, med både enkelglasade och dubbelglasade solfångare. De enkelglasade solfångarna befinner sig i den kallare delen av solfångarraderna och ökar den låga temperaturen så snabbt som möjligt, medan de dubbelglasade solfångarna befinner sig i den varmare delen av solfångarraderna där det är viktigare att reducera värmeförlusterna. Solfångarfältet har även dubbelkopplingar som låter två solfångarrader kopplas till ett och samma rör och därmed spara både kostnader och värmeförluster.

Solfångaryta

9.200 m2

Solfångarmodell

Savo 15 SG & Savo 15 DG

Antal solfångare

623

Plats

Jyderup, Denmark

Leverans

2016

Energikällor

Solvärme, naturgas