Bryggeri

Flecks Brauhaus, Österrike

Bryggerier är en väldigt lämplig tillämpning för solvärme på grund av de relativt låga temperaturer som används i flera av produktionsfaserna.

Bryggeriet Flecks i Frohnleiten har ett solvärmesystem där solfångare från Savosolar används till att understödja produktionen av varmt vatten som behövs till bryggprocessen. Värmen från solfångarna lagras i fyra ackumulatortankar som rymmer 3.000 liter var, för at senare användas i bryggprocessen. De monterade solfångarna fungerar även som regnskydd.

Solfångaryta

48 m²

Solfångarmodell

Savo 200

Antal solfångare

24

Plats

Frohnleiten, Österrike

Leverans

2014