Fjärrvärme

Fernwärme Ettenheim, Tyskland

Som generalentreprenör har Savosolar byggt ett solvärmesystem för Fernwärme Ettenheim GmbH:s räkning för största möjliga solvärmeinmatning till det befintliga fjärrvärmenätverket. 112 stycken stora Savo 15 SG-M-solfångare genererar bränslefri miljövänlig värme som tillfälligt lagras i två stycken 100 m³ stora ackumulatortankar.  

Detta gör det också möjligt att optimera drifttiderna för kraftvärmeanläggningen och biomassapannan. I leveransen ingick grind- och videoövervakningssytem, samt anläggandet av en ängsmark för att öka den lokala biologiska mångfalden.  

Byggnadsarbetet avbröts tillfälligt på grund av covid-19-begränsningar. All systemhydraulik inhystes helt och hållet i en container. Nycklarna överlämnades i oktober 2020.  

Ett PV-system som ska byggas på östra sidan kommer att generera el till pumparna i framtiden.  

Bilden till vänster visar pannhuset och ackumulatortanken. Överlämning av nycklar från Jari Varjotie, VD för Savosolar Oyj, till Peter Blaser, kundens VD. 

Solfångarmodell

Savo 15 SG-M 

Antal solfångare

112 

Solfångararea

1 661 m², solfångararea 

Effekt

1,2 MW 

Energiproduktion

845 MWh/a 

Överföringsledning

130 m, DN 200 

Värmeackumulatorer

2 x 100 m³ 

Driftsättning

2020