Fjärrvärme

Etelä-Savon Energia, Finland

Staden S:t Michel, Savosolars hemort, fick ett pris för inspirerande lösningar under Celsius Summit 2018, för sitt projekt i tätorten Kristina. Detta projekt är ett grönt fjärrvärmekoncept som kombinerar solvärme och träflisförbränning på ett smart sätt.

Savosolar var inblandad i detta prisbelönta projekt som leverantör av den viktiga solkraftsanläggningen på Kristinas fjärrvärmekraftverk.

Solfångararea

118 m²

Solfångarmodell

Savo 15 SG

Solkraftskapacitet

82 kW

Plats

Kristina, Finland

Monteringsår

2018

Energikällor

Solvärme, träflis