Fjärrvärme med solvärme

Creuztwald, Frankrike

Solvärmesystemets storlek är över 5 600 m², det genererar över 2 600 MWh ren energi varje år och är Savosolars fjärde projekt på den franska marknaden. Savosolar har levererat merparten av solvärmeanläggningen, inklusive solfångarparken, rörsystem, värmeväxlarstation (utformning och leverans) och automatisering. Ett dotterbolag till LFDE äger och driver solvärmesystemet och säljer värme till ENES Creutzwald, energibolaget i Creutzwalds kommun som äger fjärrvärmenätet.  

La Française de l’Énergie (LFDE) är noterat på Euronext och är en ledare inom energiproduktion med lågt koldioxidavtryck. LFDE producerar gas, grön el och värme i norra och östra Frankrike samt Benelux. Sedan 2019 utvecklar LFDE projekt inom fotovoltaik och solvärme på företagets marknader för att minska slutkonsumenternas koldioxidavtryck. Genom detta första solvärmeprojekt befäster LFDE sitt miljöengagemang genom att utveckla förnybara energiprojekt, prioritera miljöfördelarna och minska energikostnaderna. 

Solfångararea

5 621 m², solfångararea 

Solfångarmodell

Savo 15 SG-M 

Antal solfångare

379

Soleffektskapacitet

4,3 MW 

Monteringsår

2020