Tappvärmevatten och uppvärmning i storskala

Consti Talotekniikka, Finland

Simhallar lämpar sig mycket väl för solvärmeproduktion. De har vanligtvis en hög värmeförbrukning och den nödvändiga temperaturen tenderar att vara förhållandevis låg. I sådana fall kan solvärmefångare vara mycket effektiva.

Simhallar är dock ofta stängda under en del av året och under sommaren kan stängning innebära ytterligare utmaningar för solvärmeförsörjningen.

Savosolar löste detta problem åt simhallen i Tavastehus genom att mata in överskottssolenergin under sommaren i det närliggande fjärrvärmenätverket. Solvärmesystemet producerar således värme alla dagar och blir antingen en värmekonsument eller värmeproducent beroende på simhallens faktiska behov den dagen.

Solfångararea

178 m²

Solfångarmodell

Savo 15 SG

Solkraftskapacitet

124 kW

Plats

Tavastehus, Finland

Monteringsår

2017

Energikällor

Solvärme, fjärrvärme