Fjärrvärme

Cadaujac, Frankrike

Detta soldrivna fjärrvärmesystem på 941 m2 i Cadaujac är ett innovativt och miljövänligt projekt, det första av denna typ i Frankrike, utvecklat av vår kund AbSolar. Solenergiproduktionen är kopplad till en geotermisk säsongslagring vilket har lett till att denna nya stadsdel fått 100 % förnybar värme för sitt behov av uppvärmning och varmvatten.

Savosolar har ansvarat för huvuddelen av solenergianläggningen som en del av ett EPC-kontrakt, inklusive utformning och därefter leverans och installation av solenergifältet, rörledningarna och solenergistationen med dess automationssystem som en nyckelfärdig lösning. Den årliga solenergiproduktionen 510 MWh gör det möjligt att undvika cirka 100 ton CO2-utsläpp för ett sådant uppvärmningsbehov. Med detta projekt upprätthåller Savosolar sin ledande position på den franska marknaden inom leveranser av nyckelfärdiga solvärmeanläggningar för fjärrvärme.

Denna hållbara teknologi som utvecklas och hanteras av AbSolar är ett föregångsprojekt som visar på möjligheten att avsevärt minska vårt koldioxidavtryck för de dagliga behoven av värme och kommer hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna, samtidigt som vi säkerställer en i huvudsak fast energikostnad över 20 år för invånarna i denna typ av bostadsområden.

Solfångararea:

941 m2

Solfångarmodell:

Savo 15 SG-M

Antal solfångare:

59

Effekt

720 kW

Energiproduktion

510 MWh/a

installationsår

2021