Savosolar´s key strengths

Share:

Savosolarin vahvuuksia

– Patentoitu, edistyksellinen keräinteknologia

– Maailman tehokkaimmat tasokeräimet *

– Oma valmistuskyvykkyys ja korkea laatu

– Suurten energiajärjestelmien systeemisuunnittelu-, integrointi- ja optimointiosaaminen

– Vahvat referenssit ja korkea asiakastyytyväisyys suurten kokonaisjärjestelmien toimittajana

– Kattava kansainvälinen kumppaniverkosto

– Kokenut johto

* Savosolarin MPE-absorberilla varustettujen 15 m2 suuruisten vakiokeräinten tehokkuus on todettu riippumattomien tutkimuslaitosten tekemissä yhdenmukaisissa sertifiointitesteissä, joiden perusteella EU:ssa aurinkoenergiatuotteille annetaan Solar Keymark -sertifikaatti. Testeissä määritellään keräimen tehokkuuteen vaikuttavat tekniset arvot ja näiden arvojen perusteella Savosolarin MPE-absorberilla varustetut suuret keräimet tuottavat samanlaisessa systeemissä ja olosuhteissa enemmän energiaa per neliömetri vuodessa kuin kilpailijoiden tuotteet. Kaikkien Euroopassa myytävien keräinten tiedot sisältävä Solar Keymark -tietokanta on julkinen ja löytyy osoitteesta xxxxx.

More Posts