VG-Shipping Oy myy 30.229.885 Savosolar Oyj:n osaketta Hybrid Consulting Oy:lle osakevaihdolla

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                       27.12.2022 klo 10.00 (CET)

VG-Shipping Oy myy 30.229.885 Savosolar Oyj:n osaketta Hybrid Consulting Oy:lle osakevaihdolla

VG-Shipping Oy on solminut Hybrid Consulting Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan VG-Shipping Oy myy yhteensä 30.229.885 Savosolar Oyj:n (”Savosolar”) osaketta Hybrid Consulting Oy:lle osakevaihdolla. Osakevaihdossa myytävät osakkeet edustavat noin 3,86 prosenttia Savosolarin osakekannasta.

Hybrid Consulting Oy:n omistusosuus Savosolarin osakekannasta nousee osakevaihdon toteutumisen myötä noin 4,32 prosenttiin ja VG-Shipping Oy:n omistusosuus laskee noin 67,96 prosenttiin. Savosolarin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Suopelto omistaa noin 43 prosenttia Hybrid Consulting Oy:n osakekannasta osakevaihdon toteuttamisen jälkeen.

Edellä kuvattu Savosolarin osakkeiden myyminen Hybrid Consulting Oy:lle on nimenomaisesti sallittu VG-Shipping Oy:tä koskevan 30.11.2022 päivätyn luovutusrajoitussitoumuksen perusteella. Lisätietoja luovutusrajoitussitoumuksesta on saatavilla Savosolarin 18.11.2022 julkistamasta yhtiöesitteestä.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti
Savosolarilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Merilogistiikka ja Uusiutuva energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa, VG-EcoFuel valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva energia-liiketoiminta suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Järjestelmiin voidaan liittää myös muita energiantuotanto- ja varastointiratkaisuja. Yhtiö on nostanut suurten aurinkolämpöjärjestelmien hyödyntämisen uudelle tasolle patentoidulla teknologiallaan, jonka ytimenä ovat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

More Posts