VG-Shipping osti osuuden Rederi Ab Nathaliesta, osana kauppahintaa Savosolarin osakkeita

Savosolar Oyj                                                    
Yhtiötiedote                                       8.3.2023 klo 8.30 (CET)

VG-Shipping osti osuuden Rederi Ab Nathaliesta, osana kauppahintaa Savosolarin osakkeita

VG-Shipping Oy on ostanut 35% osuuden turkulaisesta varustamoyhtiö Rederi Ab Nathaliesta (RABN). Kauppa tapahtui 29.12.2022 ja osana kauppahintaa VG-Shipping myi yhteensä 2 580 645 Savosolar Oyj:n osaketta RABN:lle. Yritysjärjestelyn myötä RABN:n omistus Savosolarista on 0.36%.  

Myytyjen osakkeiden omistusoikeus oli siirtynyt VG-Shippingille Savosolarin ja VG-Shippingin välisen osakevaihtosopimuksen yhteydessä osana suunnattua osakeantia, joka liittyi VG-Shippingin antamaan takaukseen Savosolarin optio-oikeuksien 2-2021 (TO9) perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkitsemisestä. Näihin osakkeisiin ei liittynyt luovutusrajoituksia.

VG-Shipping omistaa 67,6 prosenttia Savosolarista (28.2.2023).

RABN omistaa ja varustaa viittä alusta, joista kaksi on aikarahdattu Savosolar-konserniin kuuluvalle Meriaura Oy:lle ja kolme muille ulkopuolisille merikuljetusyrityksille. Omistusjärjestelyn tarkoituksena on vahvistaa RABN:n ja Meriauran yhteistyötä.

SAVOSOLAR OYJ

LIsätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

More Posts

Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       13.3.2023 klo 8.30 (CET) Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan Meriauran laivaston vanhin ja pienin alus M/S Ramona on myyty