Käytettävissä olevan alan optimaalinen hyödyntäminen

  1. Kehittämämme asennusjärjestelmä mahdollistaa perustusrakenteiden lukumäärän vähentämisen. Tämä parantaa asennustyön kustannustehokkuutta ja helpottaa kunnossapitotöitä, kuten kasvillisuuden matalana pitoa. Keräimet voidaan asentaa vain 40 mm päähän toisistaan, mikä mahdollistaa alueen mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen.
  2. Integroidut keräinten liitosputket minimoivat lämpöhäviöt liitososista ja ehkäisevät ylimääräiset varjostukset muihin keräinriveihin. Tämä liitosratkaisu varmistaa järjestelmän mahdollisimman korkean energiantuoton.
  3. Suurissa keräinkentissä käyttämämme kaksisuuntainen nesteenkeruujärjestelmä mahdollistaa kuuman lämmönsiirtonesteen keräämisen kahdesta keräinrivistä yhteen putkilinjaan. Tämä vähentää lämpöhäviöitä, sillä ratkaisuun tarvitaan vähemmän putkistoa verrattuna perinteiseen ratkaisuun.