Osake ja osakkeenomistajat

Osake ja osakkeenomistajat

Savosolarin osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (Nasdaq Tukholma) 2.4.2015 lähtien ja First North Growth Market -markkinapaikalla Suomessa (Nasdaq Helsinki) 24.4.2015 lähtien. Savosolarin osakkeet on liitetty Euroclearin arvopaperimarkkinajärjestelmään Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä kesäkuun lopussa 2019 on 1 410 919 170. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

First North Growth Market on vaihtoehtoinen kauppapaikka, jota hallinnoivat Nasdaqin eri toimipisteiden pörssit. First North Growth Marketilla ei ole lakiin perustuvaa asemaa EU:n säännellyllä markkinalla. First North Growth Marketissa listatut yhtiöt noudattavat First North Growth Marketin sääntöjä, eivätkä niitä koske säännellylle markkinalle pääsyä koskevat, lakiin perustuvat vaatimukset. Sijoitukseen liittyvät riskit voivat olla suurempia kuin päämarkkinan yhtiöihin liittyvät riskit. Kaikilla First North Growth Marketissa listatuilla yhtiöillä on virallinen neuvonantaja (Certified Adviser), joka valvoo sääntöjen noudattamista. Pörssi hyväksyy First North Growth Marketin listalleottohakemukset.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Kaupankäyntitunnus: SAVOS
ISIN-koodi: FI4000123096

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Kaupankäyntitunnus: SAVOH
ISIN-koodi: FI4000123096

Osakkeen kokonaisvaihto vuonna 2018 oli 584 259 690 osaketta. Savosolarilla oli 10.1.2019 yhteensä 6 607 osakkeenomistajaa (31.12.2017: 6 078).

Suurimmat osakkeenomistajat 28.6.2019 (Euroclearin rekisteri), osakkeenomistajien lukumäärä yhteensä 11 236

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
GRIMALDI, SALVATORE 49 499 588 3,51
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 47 332 178 3,35
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 28 969 747 2,05
GEUST, NIKLAS 18 818 148 1,33
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY DAC 16 000 000 1,13
SPP SVERIGE PLUS 13 814 228 0,98
VON SCHUPPLER, HENRIK 11 379 801 0,81
JOJIC, ZORAN 8 583 170 0,61
NORDNET BANK AB 7 659 220 0,54
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 6 968 350 0,49
MUUT 1 201 894 740 85,19
KAIKKI YHTEENSÄ
1 410 919 170 100

 

Optiot

Yhtiöllä on on kolme optio-ohjelmaa. Yksi niistä koskee vuoden 2017 merkintäoikeusannissa osakkeita merkinneitä omistajia ja kaksi on suunnattu henkilöstölle.

Optio-ohjelma 1-2015 henkilöstölle

Vuonna 2015 käynnistetyn optio-ohjelman 1-2015 perusteella voidaan antaa enintään 250.000 yhtiön optio-oikeutta. Optio-oikeuksia 2015A on yhteensä 77 500 kappaletta, ja optio-oikeuksia 2015B, 2015C ja 2015D kutakin 57 500 kappaletta.

Alun perin optio-oikeudet oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 250 000 yhtiön uutta osaketta. Joulukuussa 2015 yhtiön hallitus päätti muuttaa optio-ohjelman ehtoja 20.11.2015 päättyneen merkintäoikeusannin vuoksi siten, että kukin optio-oikeus antaa oikeuden merkitä haltijansa kaksi uutta osaketta.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti:
– optio-oikeudella 2015A 1.4.2016- 31.3.2018
– optio-oikeudella 2015B 1.10.2016-31.3.2018
– optio-oikeudella 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja
– optio-oikeudella 2015D 1.10.2017-31.3.2018.

Merkintähinta oli alun perin 1,50 euroa osakkeelta. Marraskuussa 2015 yhtiön hallitus muutti merkintähinnaksi 0,93 euroa osakkeelta. Myöhemmin, kesäkuussa 2016 järjestetyn osakeannin yhteydessä hallitus päätti uudeksi merkintähinnaksi 0,82 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksista on jaettu yhteensä 92 600 kappaletta seitsemälle yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle, joista johtoryhmään kuuluville seuraavasti: Patrick Janssonille 17 000, Aku Järvisalolle 11 000 ja Jari Varjotielle 25 000.

Optio-ohjelma 1-2017 merkintäoikeusantiin osallistuneille

Kesällä 2017 järjestetyn merkintäoikeusannin yhteydessä Savosolar antoi osakeannissa antiosakkeita merkinneille henkilöille vastikkeetta yhteensä 23.645.786 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 23.645.786 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet annettiin siten, että kutakin kolmea merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 20.11.–1.12.2017. Osakkeen merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finlandissa 2. –16.11.2017 välisenä aikana vähennettynä 25 prosentilla. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 0,06 euroa ja enintään 0,09 euroa.

Optio-ohjelma 1-2017

Optio-ohjelma 2-2017 henkilöstölle

Lisäksi yhtiöllä on optio-ohjelma 2-2017, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 yhtiön uutta osaketta.

Optio-oikeuksista 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017A, 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017B, 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017C ja 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017D. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
– optio-oikeudella 2/2017A 1.1.2018–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017B 1.7.2018–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017C 1.1.2019–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017D 1.7.2019–31.12.2019.

 

Hallitus voi optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä päättää, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen on ehdollinen Konsernin taloudellisten tai muiden hallituksen asettamien tavoitteiden täyttymiselle.

Optio-ohjelmasta on syyskuussa 2017 jaettu yhteensä 1.880.000 optio-oikeutta laajasti johdolle ja muille yhtiössä työskenteleville henkilöille.

Henkilöstön optio-ohjelma 2017