Osake ja osakkeenomistajat

Osake ja osakkeenomistajat

Savosolarin osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (Nasdaq Tukholma) 2.4.2015 lähtien ja First North Growth Market -markkinapaikalla Suomessa (Nasdaq Helsinki) 24.4.2015 lähtien. Savosolarin osakkeet on liitetty Euroclearin arvopaperimarkkinajärjestelmään Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä kesäkuun lopussa 2021 on 77 440 623. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

First North Growth Market on vaihtoehtoinen kauppapaikka, jota hallinnoivat Nasdaqin eri toimipisteiden pörssit. First North Growth Marketilla ei ole lakiin perustuvaa asemaa EU:n säännellyllä markkinalla. First North Growth Marketissa listatut yhtiöt noudattavat First North Growth Marketin sääntöjä, eivätkä niitä koske säännellylle markkinalle pääsyä koskevat, lakiin perustuvat vaatimukset. Sijoitukseen liittyvät riskit voivat olla suurempia kuin päämarkkinan yhtiöihin liittyvät riskit. Kaikilla First North Growth Marketissa listatuilla yhtiöillä on virallinen neuvonantaja (Certified Adviser), joka valvoo sääntöjen noudattamista. Pörssi hyväksyy First North Growth Marketin listalleottohakemukset.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Kaupankäyntitunnus: SAVOS
ISIN-koodi: FI4000425848

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Kaupankäyntitunnus: SAVOH
ISIN-koodi: FI4000425848

Suurimmat osakkeenomistajat

Savosolarilla oli 30.6.2021 yhteensä 14 415 osakkeenomistajaa
(31.12.2020: 14 909).

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2021 (Euroclearin rekisteri), osakkeenomistajien lukumäärä yhteensä 14 415

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 526 678 3,26
JOKINEN, JUKKA 1 400 000 1,81
GEUST, JOHAN NIKLAS ERIK 1 347 575 1,74
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 911 225 1,18
HELLÉN, STEFAN ANDREAS 735 000 0,95
HEPOLA, JARI ANTERO 700 000 0,90
SPP SVERIGE PLUS 675 835 0,87
PYYKÖNEN, RIKU TAPANI 640 722 0,83
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI 565 634 0,73
LILJA, ANSA ANITTA 538 829 0,70
MUUT 67 399 125 87,03
KAIKKI YHTEENSÄ
77 440 623
100