Osake ja osakkeenomistajat

Osake ja osakkeenomistajat

Savosolarin osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (Nasdaq Tukholma) 2.4.2015 lähtien ja First North Growth Market -markkinapaikalla Suomessa (Nasdaq Helsinki) 24.4.2015 lähtien. Savosolarin osakkeet on liitetty Euroclearin arvopaperimarkkinajärjestelmään Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä joulukuun lopussa 2021 on 165 187 636. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

First North Growth Market on vaihtoehtoinen kauppapaikka, jota hallinnoivat Nasdaqin eri toimipisteiden pörssit. First North Growth Marketilla ei ole lakiin perustuvaa asemaa EU:n säännellyllä markkinalla. First North Growth Marketissa listatut yhtiöt noudattavat First North Growth Marketin sääntöjä, eivätkä niitä koske säännellylle markkinalle pääsyä koskevat, lakiin perustuvat vaatimukset. Sijoitukseen liittyvät riskit voivat olla suurempia kuin päämarkkinan yhtiöihin liittyvät riskit. Kaikilla First North Growth Marketissa listatuilla yhtiöillä on virallinen neuvonantaja (Certified Adviser), joka valvoo sääntöjen noudattamista. Pörssi hyväksyy First North Growth Marketin listalleottohakemukset.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Kaupankäyntitunnus: SAVOS
ISIN-koodi: FI4000425848

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Kaupankäyntitunnus: SAVOH
ISIN-koodi: FI4000425848

Suurimmat osakkeenomistajat

Savosolarilla oli 31.12.2021 yhteensä 14 931 osakkeenomistajaa
(31.12.2020: 14 909).

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021 (Euroclearin rekisteri), osakkeenomistajien lukumäärä yhteensä 14 931

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S 7 955 141 4,82
MANGOLD FONDKOMMISSION AB  6 723 500 4,07
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION  4 368 419 2,64
MODELIO EQUITY AB (PUBL)  4 232 446 2,56
GEUST JOHAN NIKLAS ERIK  3 250 490 1,97
JOKINEN JUKKA  3 000 000 1,82
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  2 462 611 1,49
LILJA ANSA ANITTA  2 126 058 1,29
PYYKÖNEN RIKU TAPANI  1 725 000 1,04
HELLÉN STEFAN ANDREAS  1 470 000 0,89
MUUT 127 873 971 77,41
KAIKKI YHTEENSÄ
165 187 636 100