Hallinto

Hallintoperiaatteet

Savo-Solar organisoi hallintonsa Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan hallinto jakaantuu osakkeenomistajien yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat käyttävät oikeuksiaan ensisijaisesti osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, joka kokoontuu yleensä yhtiön hallituksen koolle kutsumana. Yhtiökokous on myös kutsuttava koolle, jos sitä vaatii kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistyksen Corporate Governance -suositusta listayhtiöille, koska yhtiö ei pidä suosituksen noudattamista tarpeellisena ottaen huomioon yhtiön koon ja sen toimialan.

Palkitseminen

Savo-Solarin osakkeenomistajat päättävät hallituksen jäsenten palkkiosta ja eduista yhtiökokouksessa Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Vuonna 2016 hallituksen jäsenille maksettiin kokouksiin osallistumisesta yhteensä 25,8 tuhatta euroa (2015: 8,5 tuhatta euroa). 28.3.2017 pidetty yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkioksi seuraavaa: 21 600 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja 10 800 euroa muille hallituksen jäsenille. Noin 40 % hallituksen jäsenten palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita. Noin 60 % palkkiosta maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa luovuttaa palkkioina saamiaan osakkeita ennen hallitusjäsenyytensä päättymistä. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallituksen kokouksiin liittyvät kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata Helsingin alueella asuville hallituksen jäsenille, jos kokoukset pidetään suur-Helsingin alueella. Yhtiön ja hallituksen jäsenten kesken ei ole tehty palvelusopimuksia tai eläkejärjestelyjä.

Vuonna 2016 palkkana ja luontoisetuina maksettiin toimitusjohtaja Jari Varjotielle 127 tuhatta euroa ja muille johtoryhmän jäsenille 505 tuhatta euroa.

Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Jari Varjotie ei ole oikeutettu yhtiön kustantamiin vapaaehtoisiin eläkejärjestelyihin. Mikäli yhtiö irtisanoo Varjotien johtajasopimuksen, yhtiö maksaa Varjotielle normaalin kuukausipalkan neljän kuukauden irtisanomisen ajalta sekä palkkion, joka vastaa viiden kuukauden palkkaa.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan ja päättää muista yhtiökokouskutsussa mainituista asioista.

Hallitus

Savo-Solarin hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen Osakeyhtiölaissa ja muussa sovellettavassa lainsäädännössä, jonka mukaan yhtiön hallinnon järjestämisestä ja yhtiön toimintojen asianmukaisesta organisoinnista vastaa hallitus. Hallitus on myös vastuussa yhtiön taloushallinnon asianmukaisesta organisoimisesta ja varainhoidon valvonnasta. Lisäksi hallituksen tehtävä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien menestystä suunnittelemalla yhtiön liiketoimintoja siten, että ne tuottavat parhaan mahdollisen tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle pitkällä tähtäimellä.

Hallituksen jäsenet

Feodor Aminoff

Syntynyt vuonna 1969, diplomi-insinööri.

Hallituksen puheenjohtaja toukokuusta 2013 lähtien.

Feodor Aminoff työskenteli Cleantech Invest Oyj:n toimitusjohtajana 2013-2014. Tätä ennen hän on työskennellyt Please User Experience Design Oy:n toimitusjohtajana 2005-2009, Sanitec Oy:n IDO-ryhmän johtoryhmässä vastuualueenaan tietohallinnon ja liiketoimintaprosessien kehittäminen 2000-2009 sekä KCI Konecranes Oyj:ssä projektipäällikkönä 1994-1999. Lisäksi Feodor Aminoff on toiminut hallituksen varajäsenenä ja jäsenenä Veho Group Oy:ssä vuodesta 1996 lähtien sekä perustajajäsenenä Finnish Business Angels Networkin (FIBAN) hallituksessa 2010-2012.

Christof Gey

Syntynyt vuonna 1964, diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen huhtikuusta 2016 lähtien.

Christof Gey työskentelee Solarstation SVS GmbH:n palveluksessa konsulttina sekä kansainvälisesti aurinko- ja lämmitysmarkkinoihin liittyvän maahantuonnin ja vähittäismyynnin parissa. Hänen asiakkaansa ovat muun muassa Kiinassa (Linou-Ritter), Yhdysvalloissa (Ferro, MP-Tec), Kanadassa (Enerworks), Lähi-idässä, Espanjassa (Consolar), Puolassa, Ruotsissa (ClimateWell) ja Saksassa (Vaillant Solvis Energiesysteme GmbH, NARVA Lichtquellen GmbH jne.). Vuonna 1999 hän perusti aurinkokeräimiä valmistavan ja myyvän GeySolin ja toimi yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2004 saakka. Vuosina 1995-1999 hän työskenteli lämmitysurakoitsija Erwin Maier GmbH:n palveluksessa ja vuosina 1993-1995 insinöörinä Ing. Büro geTec:in palveluksessa. 

Håkan Knutsson

Syntynyt vuonna 1963, diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen maaliskuusta 2017 lähtien. 

Håkan Knutsson työskentelee toimitusjohtajana Indepro AB:ssä, joka tarjoaa yrityspalveluja cleantech-yhtiöille ja konsultointipalvelua energiayhtiöille. Hän on työskennellyt ylimmän johdon tehtävissä Arca Systems Scandinaviassa, Sani Maskiner -yhtiössä ja Sustainable Business Hub Scandinavia AB:ssä sekä myynnin ja markkinoinin tehtävissä ABB:n palveluksessa Ruotsissa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Venezuelassa ja Qualitrol Corporationin palveluksessa Yhdysvalloissa. Hän on hallituksen puheenjohtaja Swedish Council for District Heatingissä (Sweheat).

Sami Tuhkanen

Syntynyt vuonna 1973, diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen elokuusta 2011 lähtien.

Sami Tuhkanen vastaa Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) pääomasijoitusportfoliosta, johon kuuluu 25 yhtiötä ja 40 pääomarahastosijoitusta Suomessa ja ulkomailla. Hän on toiminut yksikön johtajana vuodesta 2012 lähtien. Vuosina 2006-2012 hän vastasi Sitran pääomasijoituksista aikaisen vaiheen cleantech-yhtiöissä. Ennen Sitraan tuloaan hän työskenteli teknologia-asiantuntijana Tekesissä vuosina 2002-2005 ja tutkijana VTT:ssä vuosina 1998-.2001. Hän on AW-Energy Oy:n, Omegawave Oy:n ja Capricorn Cleantech Fund N.V.:n hallituksen jäsen

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Jari Varjotie

Syntynyt vuonna 1960, diplomi-insinööri.

Jari Varjotie on toiminut Savo-Solarin toimitusjohtajana 20.11.2010 lähtien. Hänellä on 25 vuoden kokemus teollisuuden johtotehtävistä. Ennen Savo-Solaria Jari Varjotie työskenteli Winwind Oy:ssä vuosina 2007-2010. Tuona aikana hän työskenteli Euroopan alueen operatiivisena johtajana ja toimitusjohtajana. Hän on myös työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä Perlos Oyj:ssä vuosina 2000-2007, viimeksi operatiivisena johtajan. Vuosina 1993-2000 Jari Varjotie oli Valmet Oyj:n tuotantojohtajana, materiaalijohtajana ja tehtaanjohtajana.

Tekninen johtaja

Kaj Pischow

Syntynyt vuonna 1947, matematiikan, fysiikan ja fysikaalisen metallurgian opintoja.

Tekninen johtaja huhtikuusta 2010 lähtien ja Savo-Solarin perustaja. Toimii myös aktiivisesti yhtiön liiketoiminnan kehittämisessä. Hän on tyhjöpinnoitustekniikoiden asiantuntija. Ennen Savo-Solarin perustamista vuosina 1998-2010 Pischow oli merkittävä osakkeenomistaja ja tekninen johtaja Savcor Face Groupissa, Sufcoat Oy:ssä ja Savcor Coatingissa, jotka valmistivat matkapuhelinten häiriösuojapinnoitteita lähinnä Nokialle. Vuosina 1971-1995 hän työskenteli tutkijana VTT:llä, Riihimäen Lasissa ja Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa sekä toimi yrittäjänä. Hän oli ensimmäinen, joka toi nanoteknologian tutkimusta Suomeen.

Myyntijohtaja

Patrick Jansson

Syntynyt vuonna 1978, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden kandidaatti.

Patrick Jansson on toiminut Savo-Solarin myyntijohtajana maaliskuusta 2014 lähtien. Hän toimii lisäksi Savosolar ApS:n toimitusjohtajana. Patrick Jansson on aiemmin työskennellyt Hydro Aluminium Precision Tubingissa vuosina 2008 -2013, aluksi liiketoiminnan kehittäjänä ja asiakaspäällikkönä, myöhemmin myynnin ja liiketoiminnan kehitysjohtajana. Patrick Jansson on myös työskennellyt kahden vuoden ajan Siemens Medical Solutionsissa Isossa-Britanniassa.

Laatupäällikkö

Pekka Karjalainen

Syntynyt vuonna 1983 diplomi-insinööri, konetekniikka

Pekka Karjalainen on tullut Savo-Solarin palvelukseen tammikuussa 2016 laatuinsinööriksi. Aiemmin hän työskenteli ABB Oy:n palveluksessa suunnittelijana. Pekka Karjalainen tuli johtoryhmän jäseneksi joulukuussa 2016 ja hän on toiminut nykyisessä tehtävässään laatupäällikkönä siitä lähtien.

Talousjohtaja

Nalle Stenman

Syntynyt vuonna 1971, KTM

Nalle Stenmanilla on 20 vuoden kokemus talous- ja yleisjohdon tehtävistä. Hän on toiminut ylimmän johdon eri tehtävissä Metson ja Metso Paperin palveluksessa Kiinassa ja Kaukoidässä (2000-2013) ja Konecranesin palveluksessa (1997-2000). Ennen Savo-Solarille tuloaan hän on ollut vuodesta 2013 lähtien Far East Advisory Ltd.:n palveluksessa työskennellen erilaisissa ylimmän johdon toimeksiannoissa muun muassa maailman johtavissa paperi- ja selluyhtiöissä sekä autoteollisuudessa.

Projekteista ja systeemisuunnittelusta vastaava johtaja

Morten Hofmeister

Syntynyt vuonna 1971, diplomi-insinööri, kansainvälinen teknologia suunnittelu ja energia

Morten Hofmeister on toiminut Savo-Solarin projekteista ja systeemisuunnittelusta vastaavana johtajana helmikuusta 2017 lukien. Morten Hofmeisterilla on laaja kokemus myynnistä ja kaukolämpöprojekteista. Hän on työskennellyt DOG Energyllä Key Account Managerina 2004–2010 ja vastannut siellä kaukolämpöasiakkuuksista. Vuosina 2010–2014 hän on työskennellyt Tanskan kaukolämpöyhdistyksessä. Vuodesta 2014 alkaen hän on toiminut muun muassa osastopäällikkönä ja projektipäällikkönä PlanEnergissä, joka on tunnettu järjestelmäsuunnitteluyhtiö Tanskassa. Hänen vankka projektiosaamisensa kattaa kaukolämmön ja aurinkolämmön kehittämisen sekä Itä- että Länsi-Euroopassa ja Tanskassa.

Tuotantopäällikkö

Aku Järvisalo

Syntynyt vuonna 1987 diplomi-insinööri, mekaaninen suunnittelu

Aku Järvisalo tuli Savo-Solarin palvelukseen huhtikuussa 2010. Hänellä on ollut useita eri tehtäviä yhtiössä, aluksi liekkijuottamisen koordinaattorina, projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana. Hänet nimitettiin johtoryhmän jäseneksi tammikuussa 2016.

Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Savo-Solarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys sekä kyky saada uusia projekteja ja lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi. Ei voida taata, että yhtiön kassavirta riittää nykyisen toiminnan rahoittamiseen. Ei myöskään voida taata, että yhtiö saa lisärahoitusta ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta tai että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu saamaan lisärahoitusta oikeaan aikaan, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savo-Solar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen sekä toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille, jolloin sen myyntivolyymi tai myyntikate ei ole vielä riittänyt liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Tästä johtuen yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista sen perustamisesta eli vuodesta 2010 lähtien. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma kestää suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti.

Savo-Solar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.

Tilintarkastus

Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastus vahvistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja rahoitusasemasta tilikauden aikana. Tilintarkastaja laatii lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana tarkastuksista raportoidaan hallitukselle.

Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Tilintarkastajan toimikausi kattaa tilikauden, jona hänet valittiin ja päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

28.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi.

Sisäpiiri

Savo-Solar Oyj noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta, joka astui voimaan 3.7.2016. Savo-Solar Oyj:n oma sisäpiiriohje sisältää yhteenvedon yhtiökohtaisista periaatteista sekä Nasdaqin sisäpiiriohjeen, ja nämä dokumentit yhdessä muodostavat Savo-Solar Oyj:n sisäpiiriohjeen.

Savo-Solar ylläpitää sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä (hallituksen jäsenet ja johtoryhmä) ja henkilöistä, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla yhtiössä säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon samoin kuin yhtiön ulkopuolisista henkilöistä, jotka työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Lisäksi Savo-Solar ylläpitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, joille yhtiö luovuttaa hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa.

Koska arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö ei enää velvoita ylläpitämään julkista rekisteriä sisäpiiriläisistä tai heidän omistuksestaan, tällä sivulla olevan taulukon tietoa osakeomistuksista ei päivitetä säännöllisesti. Taulukon tiedot kuvaavat omistuksia syyskuussa 2017. Yhtiö tiedottaa sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistuksissa tapahtuneista muutoksista yhtiötiedotteilla markkinoiden väärinkäyttöä koskevan säännöstön (MAR) mukaisesti.
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat syyskuussa 2017 yhteensä 443 383 yhtiön osaketta ja yhteensä 1 133 000 osakkeisiin oikeuttavaa optiota. Viereinen taulukko sisältää kaikki osakkeet ja muut johdannaiset, joita kyseisellä henkilöllä tai hänen lähipiirillään on suoraan tai epäsuoraan määräysvalta- tai vaikutusvaltayhteisöjen kautta.

Sisäpiiriomistukset syyskuussa 2017

Sisäpiiriläinen Osakkeita, kpl Optioita, kpl
Hallitus
Feodor Aminoff  76.616  –
   SEB Life  134.052
Sami Tuhkanen
Christof Gey  8.646 38.307
Håkan Knutsson 29.661
Johtoryhmä Osakkeita, kpl  Optioita, kpl
Jari Varjotie 135.714 265.000
Nalle Stenman  29.033 240.000
Kaj Pischow 192.000 120.000
Patrick Jansson  13,360 137.000
Morten Hofmeister 120.000
Aku Järvisalo  – 131.000
Pekka Karjalainen  – 120.000
Tilintarkastajat  –  –
 Petter Lindeman, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy  –  –
Hyväksytty neuvonantaja
Daniel Orispää, Augment Partners AB  –  –
YHTEENSÄ 443.383 1.033.000
OSAKKEITA JA OPTIOITA YHTEENSÄ 1.576.383
Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä 109.690.865

Yhtiöjärjestys

Savo-Solar Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Savo-Solar Oyj, ruotsiksi Savo-Solar Abp ja englanniksi Savo-Solar Plc. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on aurinkoenergiaa hyödyntävien energiajärjestelmien suunnittelu, valmistus ja myynti sekä alaan liittyvä tutkimus-, tuotekehitys- ja konsultointitoiminta. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä, asunto-osakkeita, sijoitusosakkeita ja muita arvopapereita, tehdä osakesijoituksia yrityksiin sekä harjoittaa omistamiensa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden vuokrausta.
Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.

3 § Osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman kaupungissa Ruotsissa.

8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös ja tarvittaessa toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tiedonantopolitiikka

Savo-Solar on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiö pyrkii antamaan oikean kuvan yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta kehityksestä.

Tietoa yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä saa parhaiten kotisivuilta www.savosolar.se tai www.savosolar.fi sekä Nasdaqin kautta julkaistuista yhtiötiedotteista. Kaikilla yhtiön sidosryhmillä on yhtäläinen pääsy samaan tietoon.

Savo-Solarin tiedonantopolitiikka heinäkuu 2016 (englanniksi)
Tiedonantopolitiikan liite: First North -säännöt 3.7.2016 (englanniksi)

Yhteystiedot sijoittajille
ja medialle

FINLAND
Viestintä: Hannele Pöllä
hannele.polla@savosolar.fi
+358 40 504 8296
Hyväksytty neuvonantaja:
Augment Partners AB
+46 73 154 5232