Hallinto

Hallintoperiaatteet

Savosolar organisoi hallintonsa Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan hallinto jakaantuu osakkeenomistajien yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat käyttävät oikeuksiaan ensisijaisesti osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, joka kokoontuu yleensä yhtiön hallituksen koolle kutsumana. Yhtiökokous on myös kutsuttava koolle, jos sitä vaatii kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistyksen Corporate Governance -suositusta listayhtiöille, koska yhtiö ei pidä suosituksen noudattamista tarpeellisena ottaen huomioon yhtiön koon ja sen toimialan.

Palkitseminen

Savosolarin osakkeenomistajat päättävät hallituksen jäsenten palkkiosta ja eduista yhtiökokouksessa Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Vuonna 2018 hallituksen jäsenille maksettiin kokouksiin osallistumisesta yhteensä 48,7 tuhatta euroa (2017: 41,6 tuhatta euroa). 28.3.2019 pidetty yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkioksi seuraavaa: 21 600 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja 10 800 euroa muille hallituksen jäsenille. Noin 40 % hallituksen jäsenten palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita. Noin 60 % palkkiosta maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa luovuttaa palkkioina saamiaan osakkeita ennen hallitusjäsenyytensä päättymistä. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallituksen kokouksiin liittyvät kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata Helsingin alueella asuville hallituksen jäsenille, jos kokoukset pidetään suur-Helsingin alueella. Yhtiön ja hallituksen jäsenten kesken ei ole tehty palvelusopimuksia tai eläkejärjestelyjä.

Vuonna 2018 palkkana ja luontoisetuina maksettiin toimitusjohtaja Jari Varjotielle 140,6 tuhatta euroa ja muille johtoryhmän jäsenille 361,2 tuhatta euroa.

Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Jari Varjotie ei ole oikeutettu yhtiön kustantamiin vapaaehtoisiin eläkejärjestelyihin. Mikäli yhtiö irtisanoo Varjotien johtajasopimuksen, yhtiö maksaa Varjotielle normaalin kuukausipalkan neljän kuukauden irtisanomisen ajalta, sekä palkkion, joka vastaa viiden kuukauden palkkaa.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan ja päättää muista yhtiökokouskutsussa mainituista asioista.

Hallitus

Savosolarin hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen Osakeyhtiölaissa ja muussa sovellettavassa lainsäädännössä, jonka mukaan yhtiön hallinnon järjestämisestä ja yhtiön toimintojen asianmukaisesta organisoinnista vastaa hallitus. Hallitus on myös vastuussa yhtiön taloushallinnon asianmukaisesta organisoimisesta ja varainhoidon valvonnasta. Lisäksi hallituksen tehtävä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien menestystä suunnittelemalla yhtiön liiketoimintoja siten, että ne tuottavat parhaan mahdollisen tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle pitkällä tähtäimellä.

Hallituksen jäsenet

Feodor Aminoff

Syntynyt vuonna 1969, diplomi-insinööri.

Hallituksen puheenjohtaja toukokuusta 2013 lähtien.

Feodor Aminoff työskenteli Cleantech Invest Oyj:n toimitusjohtajana 2013-2014. Tätä ennen hän on työskennellyt Please User Experience Design Oy:n toimitusjohtajana 2005-2009, Sanitec Oy:n IDO-ryhmän johtoryhmässä vastuualueenaan tietohallinnon ja liiketoimintaprosessien kehittäminen 2000-2009 sekä KCI Konecranes Oyj:ssä projektipäällikkönä 1994-1999. Lisäksi Feodor Aminoff on toiminut hallituksen varajäsenenä ja jäsenenä Veho Group Oy:ssä vuodesta 1996 lähtien sekä perustajajäsenenä Finnish Business Angels Networkin (FIBAN) hallituksessa 2010-2012.

Eero Auranne

Syntynyt vuonna 1959, sähkötekniikan diplomi-insinööri.

Hallituksen jäsen elokuusta 2018 lähtien.

Eero Auranne on työskennellyt vuosina 2012-2017 Empower Oyj:n toimitusjohtajana, vuosina 2006-2012 ruotsalaisen ÅF AB:n energiadivisioonan johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä sekä vuosina 2003-2005 Enprima Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen Auranne on työskennellyt n. 20 vuotta Fortum-konsernin ja sen edeltäjän Imatran Voima Oy:n palveluksessa eri tehtävissä. Auranne toimii tällä hetkellä myös Dekati Oy:n hallituksen jäsenenä.

Mikael Lemström

Syntynyt vuonna 1967, sovelletun matematiikan ja fysiikan diplomi-insinööri.

Hallituksen jäsen elokuusta 2018 lähtien.

Mikael Lemström on tehnyt pitkän uran Fortum-konsernin palveluksessa eri tehtävissä, Suomen lisäksi myös Thaimaassa ja Puolassa. Tällä hetkellä Lemström työskentelee lämmityksestä ja jäähdytyksestä vastaavana varatoimitusjohtajana Fortumin City Solutions -divisioonassa.

Ari Virtanen

Syntynyt vuonna 1958, sähköinsinööri ja MBA.

Hallituksen jäsen elokuusta 2018 lähtien.

Ari Virtanen työskentelee tällä hetkellä Advion Group Oy:n ja Solidior Oy:n toimitusjohtajana. Virtanen on aiemmin työskennellyt mm. Proxion Solutions Oy:n väliaikaisena operatiivisena johtajana vuosina 2017-2018, Takoma Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2012-2014, Högfors Oy:n toimitusjohtajana 2007-2009, virolaisen AS Finmecin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana 2004-2007, Kalmar Industries Oy Ab:n myyntipäällikkönä vuosina 1999-2004 ja Tamrock-konsernin palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1986-1997. Virtanen toimii tällä hetkellä myös Kesla Oyj:n ja Proxion Oy:n hallitusten jäsenenä.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja Myynti

Jari Varjotie

Syntynyt vuonna 1960, diplomi-insinööri.

Jari Varjotie on toiminut Savosolarin toimitusjohtajana 20.11.2010 lähtien. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus teollisuuden johtotehtävistä. Ennen Savosolaria Jari Varjotie työskenteli Winwind Oy:ssä vuosina 2007-2010. Tuona aikana hän työskenteli Euroopan alueen operatiivisena johtajana ja toimitusjohtajana. Hän on myös työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä Perlos Oyj:ssä vuosina 2000-2007, viimeksi operatiivisena johtajan. Vuosina 1989-2000 Jari Varjotie työskenteli Valmet Oyj:llä mm. tuotantojohtajana, materiaalijohtajana ja tehtaanjohtajana.

Director, Senior Advisor

Kaj Pischow

Syntynyt vuonna 1947, matematiikan, fysiikan ja fysikaalisen metallurgian opintoja.

Savosolarin perustaja ja pitkäaikainen teknologiajohtaja, elokuusta 2018 lähtien Director, Senior Advisor. Tässä roolissa hänellä on laajat valtuudet neuvoa ja tukea yhtiön eri toimintoja. Kaj Pischow on tyhjöpinnoitustekniikoiden asiantuntija. Ennen Savosolarin perustamista vuosina 1998-2010 Pischow oli merkittävä osakkeenomistaja ja tekninen johtaja Savcor Face Groupissa, Surfcoat Oy:ssä ja Savcor Coatingissa, jotka valmistivat matkapuhelinten häiriösuojapinnoitteita lähinnä Nokialle. Vuosina 1971-1995 hän työskenteli tutkijana VTT:llä, Riihimäen Lasissa ja Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa sekä toimi yrittäjänä. Hän oli ensimmäinen, joka toi nanoteknologian tutkimusta Suomeen.

Laatupäällikkö

Pekka Karjalainen

Syntynyt vuonna 1983, diplomi-insinööri, konetekniikka.

Pekka Karjalainen on tullut Savosolarin palvelukseen tammikuussa 2016 laatuinsinööriksi. Aiemmin hän työskenteli ABB Oy:n palveluksessa suunnittelijana. Pekka Karjalainen tuli johtoryhmän jäseneksi joulukuussa 2016 ja hän on toiminut nykyisessä tehtävässään laatupäällikkönä siitä lähtien.

Vice-President, China operations

Raul Ikonen

Syntynyt vuonna 1969, KTM.

Raul Ikonen toimii Savosolarin Kiinan toimintojen johtajana. Hän aloitti tässä tehtävässä toukokuussa 2019 oltuaan sitä ennen Savosolarin talousjohtajana. Hän on kokenut taloushallinnon ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen, jolla on kokemusta työskentelystä mm. KPMG:ssä ja UPM:n useasta eri maayhtiöstä, ja hän on työskennellyt 12 vuotta UPM (China) Ltd:n palveluksessa Shanghaissa, viimeksi sen talousjohtajana. Raulilla on laaja-alainen kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä operatiivisesta talousraportoinnista strategisiin asioihin.

Projekteista ja systeemisuunnittelusta vastaava johtaja

Morten Hofmeister

Syntynyt vuonna 1971, diplomi-insinööri, kansainvälinen teknologia suunnittelu ja energia.

Morten Hofmeister on toiminut Savosolarin projekteista ja systeemisuunnittelusta vastaavana johtajana helmikuusta 2017 lukien. Morten Hofmeisterilla on laaja kokemus myynnistä ja kaukolämpöprojekteista. Hän on työskennellyt DOG Energyllä Key Account Managerina 2004–2010 ja vastannut siellä kaukolämpöasiakkuuksista. Vuosina 2010–2014 hän on työskennellyt Tanskan kaukolämpöyhdistyksessä. Vuodesta 2014 alkaen hän on toiminut muun muassa osastopäällikkönä ja projektipäällikkönä PlanEnergissä, joka on tunnettu järjestelmäsuunnitteluyhtiö Tanskassa. Hänen vankka projektiosaamisensa kattaa kaukolämmön ja aurinkolämmön kehittämisen sekä Itä- että Länsi-Euroopassa ja Tanskassa.

Tuotantopäällikkö

Aku Järvisalo

Syntynyt vuonna 1987, diplomi-insinööri, mekaaninen suunnittelu.

Aku Järvisalo tuli Savosolarin palvelukseen huhtikuussa 2010. Hänellä on ollut useita eri tehtäviä yhtiössä, aluksi liekkijuottamisen koordinaattorina, projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana. Hänet nimitettiin johtoryhmän jäseneksi tammikuussa 2016.

Teknologiajohtaja

Torben Frederiksen

Syntynyt vuonna 1972, diplomi-insinööri, energiateknologia.

Torben Frederiksen palasi Savosolarille 2018 oltuaan syksystä 2016 alkaen Falck Schmidt Defence Systems A/S:lle teknologiajohtajana. Vuosina 2014-2016 hän työskenteli Savosolarilla, ja oli silloin kehittämässä nykyistä suurkeräintä, sekä toimi projektipäällikkönä yhtiön kolmessa ensimmäisessä suuressa toimitusprojektissa Tanskaan. Ennen tätä hän vastasi tuotekehityksestä Sunmark A/S:lla, joka on tanskalainen kansainvälinen suurien aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja, sekä toimi Danfoss A/S:lla erilaisissa tuotekehitys- ja johtotehtävissä. Torbenin toimipaikka on Tanskassa.

Talousjohtaja

Heikki Timonen

Syntynyt vuonna 1967, KTM.

Savosolarin talousjohtaja (CFO) huhtikuusta 2019. Timonen on toiminut erilaisissa talousjohdon tehtävissä vuodesta 1996, aiemmin Cultor Oyj, Oy Rettig Ab, Exel Composites Oyj ja viimeksi seitsemän vuotta Serres Group Oy:n CFO:na. Heikin vahvuusalueita ovat operatiivinen talousohjaus, muutosjohtaminen, liiketoimintalähtöinen prosessi- ja ICT-kehitys, sekä strategiatyö ja strategian implementointi.

Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys, sekä kyky saada uusia projekteja ja lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi. Ei voida taata, että yhtiön kassavirta riittää nykyisen toiminnan rahoittamiseen. Ei myöskään voida taata, että yhtiö saa lisärahoitusta ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta tai että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu saamaan lisärahoitusta oikeaan aikaan, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savosolar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen, sekä toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille, jolloin sen myyntivolyymi tai myyntikate ei ole vielä riittänyt liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Tästä johtuen yhtiön toiminta on ollut tappiollista sen perustamisesta eli vuodesta 2010 lähtien. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista, sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö hakeutui vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma päättyi suunnitelman mukaisesti vuoden 2019 alussa.

Savosolar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.

Tilintarkastus

Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastus vahvistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja rahoitusasemasta tilikauden aikana. Tilintarkastaja laatii lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana tarkastuksista raportoidaan hallitukselle.

Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Tilintarkastajan toimikausi kattaa tilikauden, jona hänet valittiin ja päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juho Himanen.

Sisäpiiri

Savosolar Oyj noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Savosolar Oyj:n oma sisäpiiriohje sisältää yhteenvedon yhtiökohtaisista periaatteista sekä Nasdaqin sisäpiiriohjeen, ja nämä dokumentit yhdessä muodostavat Savosolar Oyj:n sisäpiiriohjeen.

Savosolar ylläpitää sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä (hallituksen jäsenet ja johtoryhmä) ja henkilöistä, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla yhtiössä säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon, samoin kuin yhtiön ulkopuolisista henkilöistä, jotka työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Lisäksi Savosolar ylläpitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, joille yhtiö luovuttaa hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa.

Koska arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö ei enää velvoita ylläpitämään julkista rekisteriä sisäpiiriläisistä tai heidän omistuksestaan, tällä sivulla olevan taulukon tietoa osakeomistuksista ei päivitetä säännöllisesti. Taulukon tiedot kuvaavat omistuksia elokuussa 2019. Yhtiö tiedottaa sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistuksissa tapahtuneista muutoksista yhtiötiedotteilla markkinoiden väärinkäyttöä koskevan säännöstön (MAR) mukaisesti.
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat elokuussa 2019 yhteensä 4 665 909 yhtiön osaketta ja yhteensä 1 050 000 osakkeisiin oikeuttavaa optiota. Viereinen taulukko sisältää kaikki osakkeet ja muut johdannaiset, joita kyseisellä henkilöllä tai hänen lähipiirillään on suoraan tai epäsuoraan määräysvalta- tai vaikutusvaltayhteisöjen kautta.

Sisäpiiriomistukset elokuussa 2019

Sisäpiiriläinen Osakkeita, kpl Optioita, kpl
Hallitus
Feodor Aminoff 1.379.818
   SEB Life
Eero Auranne 775.306
Mikael Lemström 775.306
Ari Virtanen 775.306
Johtoryhmä Osakkeita, kpl  Optioita, kpl
Jari Varjotie 755.159 240.000
Raul Ikonen
Kaj Pischow 192.000 120.000
Torben Frederiksen 120.000
Morten Hofmeister 120.000
Aku Järvisalo 10.164 120.000
Pekka Karjalainen 2.850 120.000
Heikki Timonen 210.000
Tilintarkastajat
Juho Himanen, KHT, Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy
Hyväksytty neuvonantaja
Daniel Orispää, Augment Partners AB
YHTEENSÄ 4.665.909 1.050.000
OSAKKEITA JA OPTIOITA YHTEENSÄ 5.715.909
Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä 1.410.919.170

Yhtiöjärjestys

Savosolar Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Savosolar Oyj, ruotsiksi Savosolar Abp ja englanniksi Savosolar Plc. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on aurinkoenergiaa hyödyntävien energiajärjestelmien suunnittelu, valmistus ja myynti, sekä alaan liittyvä tutkimus-, tuotekehitys- ja konsultointitoiminta. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä, asunto-osakkeita, sijoitusosakkeita ja muita arvopapereita, tehdä osakesijoituksia yrityksiin sekä harjoittaa omistamiensa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden vuokrausta.
Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.

3 § Osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman kaupungissa Ruotsissa.

8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös ja tarvittaessa toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tiedonantopolitiikka

Savosolar on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiö pyrkii antamaan oikean kuvan yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta kehityksestä.

Tietoa yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä saa parhaiten kotisivuilta www.savosolar.com sekä Nasdaqin kautta julkaistuista yhtiötiedotteista. Kaikilla yhtiön sidosryhmillä on yhtäläinen pääsy samaan tietoon.

Savosolarin tiedonantopolitiikka syyskuu 2019 (englanniksi)
Tiedonantopolitiikan liite: First North Growth Market -säännöt 1.9.2019 (englanniksi)

Yhteystiedot sijoittajille
ja medialle

FINLAND

info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810

Hyväksytty neuvonantaja:
Augment Partners AB
info@augment.se
+46 8-505 65 172