Invest in a clean future

throught the unique technology of Savosolar

Strategia

Savosolarin tavoitteena on kasvaa merkittävästi ja olla johtava toimittaja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmissä, joissa laatu ja tehokkuus ratkaisevat.

Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan järjestelmiä kuten kaukolämpöä (Solar District Heating, SDH) ja lämmöntuotantoa teollisiin prosesseihin (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP). Teollisuudessa keskeiset segmentit ovat kaivosteollisuus, ruuan ja juoman jalostus, paperiteollisuus ja kasvihuoneet.

Strategian toteutuksessa avainasemassa ovat yhtiön aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen, asiakaslähtöinen toimintatapa sekä vahvat paikalliset ja globaalit kumppanit.  Asiakaslähtöisyyttä on muun muassa asiakkaan projektikehityksen tukeminen. Savosolar haluaa hyödyntää aurinkolämpöosaamistaan myös osallistumalla eri lämmöntuotantomuotoja hyödyntävien kokonaisuuksien kehittämiseen.

Savosolarin aurinkolämpöjärjestelmät perustuvat yhtiön kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä. Keräimet valmistetaan yhtiön omalla tehtaalla Mikkelissä.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on tällä hetkellä Euroopassa, mutta yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan myös Euroopan ulkopuolella.

Savosolar on Euroopan johtava suurten aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja, jolla on vakuuttavat referenssit ja joka on vahvasti läsnä Euroopan tärkeimmillä markkinoilla. Pitkä työ yhtiön ja aurinkolämmön tunnettuuden kasvattamiseksi eri käyttökohteissa ja eri markkinoilla alkaa tuoda tulosta myös Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa.